7.Sınıf SBS Matematik

7. SINIF AYRINTILI SBS MATEMATİK SORU ANALİZİ

 

2009 7.SINIF SBS MATEMATİK SORULARI KONU DAĞILIMI

Tam sayıların sayı doğrusunda gösterilmesi

Alışverişteki yüzde hesapları problemi, maliyet hesabı

Tablodaki verilere göre isteneni orantıyla bulma, orantı çeşitleri

Rasyonel sayılarda çarpma ve bölme problemleri, adım adım işlemler

Ölçek bölü gerçek, orantı problemleri

Haritalı üç doğrunun oluşturduğu açılar

Dik dairesel silindirin açınımı, dairesel silindiri tanıyalım

Çokgenlerle süsleme, motifle kaplama

En büyük çevre uzunluğu hangisi? Kenar-alan-çevre ayrılmazlığı

Çokgenlerin açıları, çokgenler

Simetri aynasındaki görüntü, ayna ve dönme simetrisi

Çevre açı ve gördüğü yay, çemberde açılar ve yaylar

Doğru parçasının orta dikmesi, diklik ve paralellik

Kare içindeki daire diliminin alanı, çember ve daire

Koordinat düzleminde paralelkenar, kartezyen koordinat sistemi

Örüntü adımındaki kural, üslü nicelikler

Verileri daire grafiğine aktarma, verilerin farklı gösterimleri

A veya B olayı, ayrık olan ve ayrık olmayan olaylar

 

 

 

2008 7.SINIF SBS MATEMATİK SORULARI KONU DAĞILIMI

Eşkenar dörtgendeki orta dikmeler, diklik ve paralellik

Rasyonel sayılarda merdivenli karışık işlemler, adım adım işlemler

Bilinmeyenlerin yer aldığı tam sayılarda karışık işlemler

Rasyonel sayıları tanıma ve sayı doğrusunda gösterimi

Ölçek bölü gerçek, orantı problemleri

Çokgenlerin eşliği ve benzerliği

Alışverişteki yüzde hesapları problemi, indirim hesabı

Dairelerin alanları ile yarıçap ilişkisi, çember ve daire

Yansıma simetrisi, ayna ve dönme simetrisi

Alanda tahmin, dörtgensel bölgelerin alanı

Dik dairesel silindirin alanı ve hacmi, açınımla birlikte

Sokak ve caddeli üç doğrunun oluşturduğu açılar

Taralı bölge olasılığı, olasılığın geometriyle ilişkisi

Tabloda modu bulma, veri analizi

Cebirsel ifadeleri toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri, modelleme

Sütun grafiğini yorumlama, verilerin farklı gösterimleri

Şekilli verilen örüntüde istenen adım sayısı, üslü nicelikler

Koordinat düzleminde harf oluşturma, kartezyen koordinat sistemi

 

 
SBS SINAVINDA TEST SORULARI;


Türkçe test ağırlık katsayısı 4,
Matematik test ağırlık katsayısı 4,
Fen Bilgisi test ağırlık katsayısı 3,
Sosyal Bilgiler test ağırlık katsayısı 3,
Yabancı Dil test ağırlık katsayısı 1 olacaktır.


SBS 7. SINIFLAR SORU DAĞILIMI;

Türkçe: 21
Matematik: 18
Fen Bilgisi: 18
Sosyal Bilgiler: 18
Yabancı Dil: 15
TOPLAM = 90 Soru
SÜRE: 100 dakika

7 Haziran 2009 7.Sınıflar SBS Matematik Soruları Ve Cevap Anahtarı 


22 Haziran 2008 SBS Matematik Soru ve Cevapları

22 Haziran 2008 
7.Sınıflar
 SBS Sınavı A kitapçığı Matematik Sorularının Çözümleri ve Konu Analizi
1) Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik keser.yani birbirinin orta dikmesidir.orta dikme=90 derecelik kesme
cevap: 1 ve 3
2) Rasyonel sayılarda adım adım işlemler,merdiven tarzı basamaklı
5-1/5/2/1= 4/5/2/1= 4/5x1/2= 4/10= 2/5
cevap: 2/5
3) Tam sayılarda işlemler,sembol yerine sayı yazma işlemi
En büyük çıkması için pozitif olması gerekir.
(-8)x(-2)+(+3)=+16+3=+19
cevap: D şıkkı
4) Rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterme ve yerleştirme
Aralıklar arası 1/3 birimdir.B ile C arası 0'dır.C noktası +1/3 olur.
cevap: 1/3
5) Gerçek uzunluğu ve ölçek uzunluğu
Ölçekli çizim uzunluğu/gerçek uzunluk=ölçekli çizim uzunluğu/gerçek uzunluk
62m=6200cm  1/25=x/6200  25x=6200
her iki taraf 25'e bölünürse x=248cm çıkar.
cevap: 248
6) Benzerlik cisimlerin aynı oranda küçültülmesi ve büyültülmesidir.  verilen şekil 2/3 oranında küçültülmüştür.
cevap: C şıkkı
7) Alışverişte yüzde hesapları
İndirimlerde,etiket fiyatından indirim çıkarılır.
A)100-25=75  B)90-9=81  C)90-18=72
D)100X30/100=30 indirim 100-30=70 en ucuz satış
cevap: D şıkkı
8) Dairenin alanı= π.r.r
küçük dairenin yarıçapı=1 birim A=π.1.1=π
büyük dairenin yarıçapı=2 birim A=π.2.2=4π
cevap: 4
9) Yansıma simetrisi,katlama çizgisinden katlandığında üst üste gelecek.
cevap: D şıkkı
10) Dörtgensel bölgelerin alanı,pisagor bağıntısı
Karenin bir kenarını bulmak için dik üçgen oluşturulur ve pisagor bağıntısı kurulur.karenin bir kenarına a dersek,
a.a=3.3+1.1  a.a=9+1=10
karenin alanı=a.a=10
cevap: 10
11) Silindirin açık şekli ve silindirin hacmi
hacim=π.r.r.h          Ç=2.π.r
1620=3.6.6.h          Ç=2.3.6
1620=108.h            Ç=36cm
h=15cm
cevap: C şıkkı
12) Parelel doğruların bir kesenle yaptığı açılar.bu iki açı birbirini 180 dereceye tamamlar.
180-33=147
cevap: 147
13) Olasılık ve alan
olasılık=istenen alan/tüm alan
taralı alan=40.40-20.20=1600-400=1200
tüm alan=60.60=3600
o(A)=1200/3600=1/3
cevap: 1/3
14) Veri analizi. mod=en çok tekrar eden sayıdır.
tepe değer(mod)=15
cevap: 15
15) Karesel bölgenin kesilip çıkartılması sonucu oluşan yeni alan,cebirsel ifadeler,üslü ifadeler
kesildikten sonra karenin bir kenarı 6-a olur.
Alan=(6-a)x(6-a)=a.a-6.a-6.a+36
A=a.a-12a+36
cevap: D şıkkı
16) Grafik yorumlama
cevap: A şıkkı
17) Sayı örüntüleri
1.adım---6 çöp      örüntü kuralı= 5.n+1
2.adım---11 çöp     5.n+1=5.7+1=35+1=36
3.adım---16 çöp
cevap: 36
18) Koordinat düzleminde verilen noktaların yerleştirilmesi.
A(x,y)
Birinci sayılar x'dir ve yataydaki x ekseni üzerinden alınır, ikinci sayılar y'dir ve dikeydeki y ekseni üzerinden alınır.
cevap: C şıkkı

7.sınıf matematik konuları
VİTAMİN MATEMATİK
 
Türkiye'nin En Büyük Matematik Sitesi
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol