Matematik Performans ve Proje Ödevleri
2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Okulları Matematik Performans Görevi ile Proje Ödevi Konuları ve Taslakları

(EK-5)

               PERFORMANS GÖREVİ TASLAĞI

 

 

İÇERİK

 

SINIF DÜZEYİ

BEKLENEN BECERİLER

HAZIRLAMA SÜRESİ

DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR

 

   Kümeler

 

 

 

       6-A

Akıl yürütme

İlişkilendirme

İletişim

 

     2 hafta

 

Dereceli Puanlama Anahtarı

 

 

 

Sevgili öğrenciler,

Bu görevde sizlerden:

1) Bir kümeyi modellerle belirlemeniz,

2) Kümelerle birleşim, kesişim, fark işlemlerini modelleriyle açıklamanız,

3) Şema ve sembol kullanarak göstermeniz beklenmektedir.

 

 

 

 

YÖNERGE: Performans görevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1) Bireysel çalışma olarak hazırlayınız.

2) Çalışma taslağı oluşturunuz.

3) Kesişim, birleşim ve fark işlemlerinin nasıl olduğu hatırlanır.

4) Kümeler belirlenir, istenilen işlemler şema üzerine aktarılır ve sembolleri yazılır.

5) Ödevinizi renkli kalemler kullanarak karton üzerine yapabilirsiniz.

6) Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.

7) Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.

8) Rapor ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.

10) Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.

11) Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.

 

 

 

PUANLAMA ANAHTARI

ÖLÇÜTLER

PERFORMANS DÜZEYİ

 

Çok iyi (3)

Orta (2)

Geliştirilmeli (1)

İÇERİK YETERLİĞİ

 

 

 

GÖRÜNÜŞ

 

 

 

VERİLERİ DÜZENLEME

 

 

 

KAYNAKLARDAN YARARLANMA

 

 

 

ARAŞTIRMA YAPMA

 

 

 

RAPORLAŞTIRMA

 

 

 

                                                                          TOPLAM :

 

 

Özel Değerlendirme: Değerlendirme ölçütlerinin her biri için öğrencilerin durumları dikkate alınmalıdır.Ölçütlerde yetersizliği olan öğrencilere,ilgili becerilerini geliştirmede yardımcı olunur.

Genel Değerlendirme: Bu çalışmada öğrenciler en fazla 6x3 = 18 puan alabilirler.Öğrencilerin aldığı puanların 18 üzerinden yüzdesi hesaplanır.Önemli olan öğrencileri ‘ üst düzeye’ çıkaracak önlemleri almaktır.

 

          Fatih KARA

    Matematik Öğretmeni

                                          (EK-5)

               PERFORMANS GÖREVİ TASLAĞI

 

 

İÇERİK

 

SINIF DÜZEYİ

BEKLENEN BECERİLER

HAZIRLAMA SÜRESİ

DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR

Tam Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi

 

       7-A

Akıl yürütme

İlişkilendirme

İletişim

 

     1 hafta

 

Dereceli Puanlama Anahtarı

 

 

 

Sevgili öğrenciler,

Bu görevde sizlerden:

1) Tam sayılarda çarpma ve bölme işlemini açıklamanız,

2) Tam sayılarda çarpma ve bölme işleminin özelliklerini yazmanız,

3) Tam sayılarda çarpma ve bölme işlemi ile ilgili örnekler çözmeniz beklenmektedir.

 

 

 

YÖNERGE: Performans görevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1) Bireysel çalışma olarak hazırlayınız.

2) Çalışma taslağı oluşturunuz.

3) Tam sayılarda çarpma ve bölme işlemleri konusunu iyi bir şekilde öğreniniz.

4) Önce çarpma işleminden başlayarak kurallarını verip uygun örneklerle açıklayınız.

5) Çarpma işleminin özelliklerini yazıp örnekler veriniz.

6) Bir tam sayının kuvvetinin alınışını izah edip örneklendiriniz.

7) Bölme işleminin kurallarını verip uygun örneklerle açıklayınız.

8) Bölme işleminin özelliklerini yazıp örnekler veriniz.

6) Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.

7) Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.

8) Rapor ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.

10) Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.

11) Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.

 

 

 

PUANLAMA ANAHTARI

ÖLÇÜTLER

PERFORMANS DÜZEYİ

 

Çok iyi (3)

Orta (2)

Geliştirilmeli (1)

İÇERİK YETERLİĞİ

 

 

 

GÖRÜNÜŞ

 

 

 

VERİLERİ DÜZENLEME

 

 

 

KAYNAKLARDAN YARARLANMA

 

 

 

ARAŞTIRMA YAPMA

 

 

 

RAPORLAŞTIRMA

 

 

 

                                                                          TOPLAM :

 

 

Özel Değerlendirme: Değerlendirme ölçütlerinin her biri için öğrencilerin durumları dikkate alınmalıdır.Yetersizliği olan öğrencilere,ilgili becerilerini geliştirmede yardımcı olunur.

Genel Değerlendirme: Bu çalışmada öğrenciler en fazla 6x3 = 18 puan alabilirler.Öğrencilerin aldığı puanların 18 üzerinden yüzdesi hesaplanır.Önemli olan öğrencileri ‘ üst düzeye’ çıkaracak önlemleri almaktır.                                 

                                             Fatih KARA

                                      Matematik Öğretmeni

                                          (EK-5)

               PERFORMANS GÖREVİ TASLAĞI

 

 

İÇERİK

 

SINIF DÜZEYİ

BEKLENEN BECERİLER

HAZIRLAMA SÜRESİ

DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR

Kareköklü Sayılarda İşlemler

 

       8-A

Akıl yürütme

İlişkilendirme

İletişim

 

     3 hafta

 

Dereceli Puanlama Anahtarı

 

 

 

Sevgili öğrenciler,

Bu görevde sizlerden:

1) Kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemini açıklayıp yapabilmeniz,

2) Kareköklü sayılarda çarpma işlemini açıklayıp yapabilmeniz,

3) Kareköklü sayılarda bölme işlemini açıklayıp yapabilmeniz beklenmektedir.

 

 

 

YÖNERGE: Performans görevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1) Bireysel çalışma olarak hazırlayınız.

2) Çalışma taslağı oluşturunuz.

3) Kareköklü sayılarda işlemler yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreniniz.

4) Kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemini açıklayıp,10 tane çözümlü örnek yapınız

5) Kareköklü sayılarda çarpma işlemini açıklayıp,10 tane çözümlü örnek soru oluşturunuz.

6) Kareköklü sayılarda bölme işlemini açıklayıp,10 tane çözümlü örnek soru hazırlayınız.

7) Kareköklü sayılarda işlemlerin hepsini içeren karışık 10 tane çözümlü örnek oluşturunuz.

8) Ödevinizi önce açıklama,altında soru,altında çözümü olacak şekilde hazırlayınız.

6) Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.

7) Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.

8) Rapor ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.

10) Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.

11) Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.

 

 

 

PUANLAMA ANAHTARI

ÖLÇÜTLER

PERFORMANS DÜZEYİ

 

Çok iyi (3)

Orta (2)

Geliştirilmeli (1)

İÇERİK YETERLİĞİ

 

 

 

GÖRÜNÜŞ

 

 

 

VERİLERİ DÜZENLEME

 

 

 

KAYNAKLARDAN YARARLANMA

 

 

 

ARAŞTIRMA YAPMA

 

 

 

RAPORLAŞTIRMA

 

 

 

                                                                          TOPLAM :

 

 

Özel Değerlendirme: Değerlendirme ölçütlerinin her biri için öğrencilerin durumları dikkate alınmalıdır.Yetersizliği olan öğrencilere,ilgili becerilerini geliştirmede yardımcı olunur.

Genel Değerlendirme: Bu çalışmada öğrenciler en fazla 6x3 = 18 puan alabilirler.Öğrencilerin aldığı puanların 18 üzerinden yüzdesi hesaplanır.Önemli olan öğrencileri ‘ üst düzeye’ çıkaracak önlemleri almaktır.                                 

                                                                                                                                   Fatih KARA

   Matematik Öğretmeni

(EK-4)

                                PROJE TASLAĞI                                                                              

 

İÇERİK

 

SINIF DÜZEYİ

BEKLENEN BECERİLER

HAZIRLAMA SÜRESİ

DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR

 

   İstatistik

 

 

      6-A

Akıl yürütme

İlişkilendirme

İletişim

 

     2 ay

 

Dereceli Puanlama Anahtarı

 

 

 

Sevgili öğrenciler,

Sınıf İstatistikleri: Okulumuzun 6-7-8. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde, kız ve erkek öğrenci sayıları, tuttukları takım, en sevdikleri ders, hangi mesleği seçmek istedikleri belirlenecek.

Bu projede sizlerden yukarıda belirtilmiş olan problemle ilgili olarak tablo ve bu tabloya uygun grafiklerin her sınıf için ayrı ayrı çizilmesi ve bunları hazırlayarak sunmanız beklenmektedir.

 

 

 

YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1) Grup çalışması olarak hazırlayınız.

2) Çalışma taslağı oluşturunuz.

3) Her sınıftaki öğrenci sayısını bulunuz.

4) Her sınıftaki öğrencilerin; tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek istediklerini çetele tutarak kaydediniz.

5) Önce her sınıftaki kız ve erkek öğrencileri belirten grafiği çiziniz.

6) 6-A dan başlamak üzere her sınıf için;

-En çok tutulan takımların belirtildiği tablo ve grafiği

-En çok sevilen derslerin belirtildiği tablo ve grafiği

-Seçtikleri mesleklerin belirtildiği tablo ve grafiği ayrıntılı ve renkli kalemlerle çiziniz.

7) Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.

8) Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.

9) Rapor ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.

10) Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.

11) Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.

 

 

DEĞERLENDİRME

 

PUANLAMA ANAHTARI

ÖLÇÜTLER

PERFORMANS DÜZEYİ

 

Çok iyi (3)

Orta (2)

Geliştirilmeli (1)

İÇERİK YETERLİĞİ

 

 

 

GÖRÜNÜŞ

 

 

 

VERİLERİ DÜZENLEME

 

 

 

KAYNAKLARDAN YARARLANMA

 

 

 

ARAŞTIRMA YAPMA

 

 

 

RAPORLAŞTIRMA

 

 

 

                                                                          TOPLAM :

 

 

 

(EK-4)

                                PROJE TASLAĞI                                                                              

 

İÇERİK

 

SINIF DÜZEYİ

BEKLENEN BECERİLER

HAZIRLAMA SÜRESİ

DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR

 

   Üçgenler ve Dörtgenler

 

 

      7-A

Akıl yürütme

İlişkilendirme

İletişim

 

     3 ay

 

Dereceli Puanlama Anahtarı

 

 

 

Sevgili öğrenciler,

Üçgen ve dörtgen çeşitleri belirlenecek.

Bu projede sizlerden yukarıda belirtilmiş olan problemle ilgili olarak üçgen ve dörtgen çeşitlerinin çubuklar ile (çıta) pano üzerinde hazırlanması ve bunlarısunmanız beklenmektedir.

 

 

 

YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1) Grup çalışması olarak hazırlayınız.

2) Çalışma taslağı oluşturunuz.

3) Üçgen ve dörtgen çeşitlerini araştırıp özelliklerini iyi bir şekilde öğreniniz.

4) Kalın bir mukavva veya kontaplak temin ediniz.

5) Çubukları mukavva veya kontaplak üzerine üçgen ve dörtgen şekillerini temsil edecek şekilde yapıştırınız.

6) Her şeklin altına özelliklerini alan ve çevresinin bulunuşunu açıklayınız.

7) Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.

8) Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.

9) Rapor ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.

10) Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.

11) Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.

 

 

DEĞERLENDİRME

 

PUANLAMA ANAHTARI

ÖLÇÜTLER

PERFORMANS DÜZEYİ

 

Çok iyi (3)

Orta (2)

Geliştirilmeli (1)

İÇERİK YETERLİĞİ

 

 

 

GÖRÜNÜŞ

 

 

 

VERİLERİ DÜZENLEME

 

 

 

KAYNAKLARDAN YARARLANMA

 

 

 

ARAŞTIRMA YAPMA

 

 

 

RAPORLAŞTIRMA

 

 

 

                                                                          TOPLAM :

 

 

 

(EK-4)

                                PROJE TASLAĞI                                                                              

 

İÇERİK

 

SINIF DÜZEYİ

BEKLENEN BECERİLER

HAZIRLAMA SÜRESİ

DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR

 

   Geometrik Cisimler

 

 

      8-A

Akıl yürütme

İlişkilendirme

İletişim

 

     4 ay

 

Dereceli Puanlama Anahtarı

 

 

 

Sevgili öğrenciler,

Düzgün geometrik cisimler (Prizmalar,piramitler, küre…) hakkında bilgi edinilecek.

Bu projede sizlerden yukarıda belirtilmiş olan problemle ilgili olarak düzgün geometrik cisimlerin kapalı maketlerinin hazırlanması ve bunları sunmanız beklenmektedir.

 

 

 

YÖNERGE: Proje ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1) Grup çalışması olarak hazırlayınız.

2) Çalışma taslağı oluşturunuz.

3) Açık ve kapalı şekillerini çizip özelliklerini maddeler halinde yazınız.

4) Alan ve hacimlerinin nasıl bulunacağına dair formülleri yazıp örnekler çözünüz.

5) Cisimlerin maketlerini aynı tabanlı prizma ve piramitlerin taban uzunlukları aynı olmak koşulu ile kartonla hazırlayınız.

6) Çalışmalarınızda yaralandığınız kaynakları mutlaka belirtiniz.

7) Bütün bu yapılanlar çizgisiz kağıda yazılarak rapor haline getirilecek.

8) Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.

9) Rapor ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.

10) Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.

11) Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.

 

 

DEĞERLENDİRME

 

PUANLAMA ANAHTARI

ÖLÇÜTLER

PERFORMANS DÜZEYİ

 

Çok iyi (3)

Orta (2)

Geliştirilmeli (1)

İÇERİK YETERLİĞİ

 

 

 

GÖRÜNÜŞ

 

 

 

VERİLERİ DÜZENLEME

 

 

 

KAYNAKLARDAN YARARLANMA

 

 

 

ARAŞTIRMA YAPMA

 

 

 

RAPORLAŞTIRMA

 

 

 

                                                                          TOPLAM :

 

 
Öğrencilerimin Hazırlamış Oldukları Performans ve Proje Ödevleri


 

PROJE VE PERFORMANS ÖDEVLERİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

 

   Öğrencinin                                         Projenin veya Performansın Adı: …………………………………………………….

Adı ve soyadı:……………………………………………..

Sınıfı, numarası:…………….………….

Açıklama: Verilen ifadelerle ilgili olarak öğrencinin durumunu en iyi ifade eden kutucuğun içine (X) işareti koyalım.

 

DEĞERLENDİRİLECEK ÖĞRENCİDAVRANIŞLARI

DERECELER

   İyi

   (3)

Orta (2)

Zayıf (1)

Proje veya Performans Hazırlama Süreci

1.

Projenin amacını belirleme

 

 

 

2.

Projeye uygun çalışma planı yapma

 

 

 

3.

Grup içinde görev dağılımı yapma

 

 

 

4.

İhtiyaçları belirleme

 

 

 

5.

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

 

 

 

6.

Projeyi plana göre gerçekleştirme

 

 

 

Projenin veya Performansın İçeriği

1.

Türkçe' yi doğru ve düzgün yazma

 

 

 

2.

Bilgilerin doğruluğu

 

 

 

3.

Toplanan bilgilerin analiz edilmesi

 

 

 

4.

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

 

 

 

5.

Toplanan bilgilerin düzenlenmesi

 

 

 

6.

Kritik düşünme becerisi gösterme

 

 

 

7.

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

 

 

 

Projenin veya Performansın Sunumu

1.

Türkçe’ yi doğru ve düzgün konuşma

 

 

 

2.

Sorulara cevap verebilme

 

 

 

3-

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

 

 

 

4.

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

 

 

 

5.

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

 

 

 

6.

Verilen sürede sunuyu yapma

 

 

 

7.

Sunu sırasındaki öz güvene sahip olma

 

 

 

8.

Severek sunu yapma

 

 

 

                                           TOPLAM

 

 

 

 

 

YORUMLAR:

………………………………………………………………

Değerlendirme Ölçeği

Öğrencinin performansını, aldığı puanların ortalamasını aşağıdaki ölçütlerle karşılaştırarak değerlendirebiliriz.

 

3   - 2,34

Öğrencinin performansı iyi

2,33 - 1,68

Öğrencinin performansı orta düzeyde

1,67   -   1

Öğrencinin performansı zayıf


 

6.SINIF PERFORMANS KONULARI

1. Asal sayılar panosu hazırlama( 10 x 10’luk )

2. Matematik ile ilgili kısaltma ve sembollerin olduğu bir tablo hazırlama

3. Atatürk ve Matematik panosu hazırlama

4. Prizma maketleri hazırlama ( Dikdörtgenler prizması,Küp,Kare dik prizma..)

5. Bölünebilme kurallarını tanıtan broşür hazırlama

6. Düzlemsel geometrik şekillerin çevre hesaplamaları

7. Üç gömlek ve dört pantolonun kaç farklı şekilde giyinilebilir? olduğunu gösteren bir pano hazırlama

8. Kümelerin gösterimi ile ilgili pano hazırlama

9. Kümelerde birleşim-kesişim işlemleri ile ilgili sınıf panosu hazırlama

10. Kümelerde fark ve tümleme işlemleri ile ilgili sınıf panosu hazırlama

11. Verilen bir konu ile ilgili anket hazırlama, veri toplama ve grafik ile yorumlama sunumu hazırlama

12. Günlük yaşantımızda kullandığımız ve eskiden kullanılan ölçü aletleri ve birimleri hakkında bilgi toplama ve karşılaştırma

13. Bir torbada 20 farklı renkteki kartların çekilişi ile ilgili olasılık gösterimi

14. Ondalık kesirlerde dört işlemi modelleyerek gösterme.

15. Açı ve çeşitlerini tanıtan poster hazırlama

16. El iş kâğıtlarını kullanarak Örüntü ve süsleme örnekleri hazırlama

17. Matematik bulmacası hazırlama

18. Matematik dergisi hazırlama

 

 

7.SINIF PERFORMANS KONULARI

 

1.    Eşlik ve benzerliği tanıtan bir tablo hazırlama

2.    Cebirsel ifadeleri modelleyerek gösterme

3.    Örüntü-süsleme örnekleri hazırlama

4.    Rasyonel sayıları modelleyerek gösterme

5.    Rasyonel sayılar ile ilgili sorular hazırlayarak çarkıfelek oluşturma

6.    Matematiğe yön verenler hakkında bilgi toplama

7.    Oran-orantının özellikleri hakkında problem çözümleri

8.    Koordinat sistemi( Rene Descardes) ile ilgili pano hazırlama

9.    Matematik dergisi hazırlama

10.Beş tane bankanın faiz oranlarını araştırarak uygun problem çözme

11. Çember ve açıları gösteren bir sunu hazırlama

12. Daire ve daire dilimi alanları hakkında soru hazırlama

13. Silindirin açık ve kapalı şeklini gösteren ve özelliklerini tanıtan maket hazırlama

14. Bir torbada 1 den 21’e kadar sayıların yazıldığı kartların çekilişi ile ilgili olasılık gösterimi

15. Beşgen, Altıgen ve yedigenin iç açıları, dış açıları, köşegen sayısını gösteren pano hazırlama

16.Parelel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların tanıtımı gösteren bir tablo sunumu hazırlama

17.Ailenizin boy ve kilo ölçülerini belirleyerek, uygun grafikte gösterme

18. Matematik dergisi hazırlama

19.Simetriye günlük yaşamdan örnekler vererek noktaya ve doğruya göre simetriği slayt şeklinde hazırlama.

20.Tam sayılarda dört işlem ve kuvvetini içeren sorular hazırlama.

21          . Matematik bulmacası hazırlama

 

8.SINIF PERFORMANS KONULARI

 

1.    Matematik bulmacası hazırlama

2.    Fraktalar ile ilgili slayt gösterimi hazırlama

3.    Pisagor bağıntısını modelleme

4.    Fibonacci sayılarını araştırma

5.    Histogram oluşturma

6.    Piramit maketi hazırlayarak, özelliklerini belirtiniz

7.    Matematik dergisi hazırlama

8.    Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama

9.    4,5,6 basamaklı tam kare sayıların karekökünü alma örnekleri

10.Kareköklü sayılarda işlemleri gösteren bir sunu hazırlama     

11.Bilimsel gösterim örnekleri

12.Prizmaların açık ve kapalı şeklini ve özelliklerini gösteren pano hazırlama

13.Üslü sayılarda özellikleri gösterme

14.Perspektif çizimlerini gösteren bir sunum hazırlama

15.Permütasyon ve Kombinasyonun farkını gösteren sorular çözme

16.Olasılık çeşitlerine örnekler verme

17.Birim küplerle çeşitli şekiller hazırlayarak, farklı yönlerden görünümlerini çizme

18.Çarpanlara ayırmada modelleme yapma ve modellenen bir işleme açıklama

19.  300,45°,60° lik açıların trigonometrik oranlarını gösteren tablo hazırlama

20.Eğim hakkında bilgi ve örnekleme

 

6.SINIF PROJE KONULARI

 

1.    (ERATOSTHENES’in KALBURU) Asal sayılar panosu hazırlama( 10 x 10’luk )

2.    Matematik bulmacası hazırlama

3.    Sudoku hazırlama

4.    Açı ve çeşitlerini tanıtan poster hazırlama

5.    Atatürk ve Matematik panosu hazırlama

6.    Eski Sayılar/Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve

     sistemlerin araştırma ve sunumu

7.    Geometrik şekilleri tanıtan bir poster hazırlama

8.    Matematik gazetesi hazırlama

9.  Okulunuza yeni bir logo hazırlama

    10. Bir saat modeli çizerek açıları gösterme

    11. Aile bütçesinin bir aylık raporunu çıkarma

    12. Anket hazırlama ve grafik çizimi

    13. Hangi şans oyunlarında kazanma şansı daha yüksektir?  

          sorusuna cevap arama

                                                           

7.SINIF PROJE KONULARI

 

    1. Üçgenler ve Dörtgenler/Üçgen ve dörtgen çeşitlerinin çubuklar

         ile(çıta) pano üzerinde hazırlanması.

1.    Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre

     sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama

2.    Ünlü Türk İslam Matematikçilerini tanıtan bir pano hazırlama

3.    Arılar ve Hayvanlardaki matematiksel beceriler/Peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması. Arı dışında geometrik şekiller oluşturan hayvanların araştırılması

4.    İstatistik ve grafiklerle ilgili ortalama, analiz, mod, medyan kavramlarını kullanarak, okul çapında bir araştırma yapılması, analizi ve sunumu

5.    Hava sıcaklığının gün içindeki değişimini ölçüp, tablo şeklinde rapor olarak sunma

6.    Silindiri tanıtan bir maket hazırlama

7.    Altın oranı araştırma

8.    Pİ sayısını araştırma

10.Ailenin mutfak harcamalarını gösteren bir daire grafiği hazırlama

11.Olasılık ile ilgili soruların olduğu bir çarkıfelek hazırlama

12.Bir giyim mağazasının bir aylık kar ve zarar durumunu gösteren tablo hazırlama

 

8.SINIF PROJE KONULARI

 

     1. Pisagor bağıntısını modelleme

     2. Altın oranı araştırma

3.    Pİ sayısını araştırma

4.    Düzgün geometrik cisimlerin(Prizmalar,piramitler, küre…) kapalı maketlerini hazırlama

5.    Trigonometri Cetveli/Trigonometrik oranların tarihinin araştırılması.Bu oranların bulunuşunun izah edilmesi.

6.    Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre

     sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama

7.    Batılı Yunan Matematikçilerini tanıtan bir pano hazırlama

8.    (a+b)2 özdeşliğinin açılımının modellenmesi

9.    Türkiye İstatistik Enstitüsünün araştırılması

10. Üç boyutlu geometrik cisimlerin modellenmesi

11. Fibonacci sayılarını araştırma

12. Perspektif ile ilgili Powerpoint hazırlama


VİTAMİN MATEMATİK
 
Türkiye'nin En Büyük Matematik Sitesi
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol