Ana Sayfa
Özel Arama

 


Online Matematik Testleri Çözmek İçin Tıklayın

Matematik Çalışma Kağıtları İçin Tıklayınİlköğretim Okulları Ders Çizelgeleri ve Açıklamaları

 

 

2010–2011 yılından itibaren uygulanacak olan İlköğretim Okulları Ders Çizelgeleri, seçmeli dersler ile açıklamaları 20/07/2010 tarihli ve 75 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı belirlenmiştir.

İlköğretim Okulları Ders Çizelgeleri İle İlgili Açıklamalar

1-Okutulacak seçmeli dersler; ikinci dönemin başından itibaren yeni ders yılının ilk ayının sonuna kadar olan süre içinde, okulun ve çevrenin şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları ile velilerin görüşleri de dikkate alınarak “Seçmeli Dersler” bölümünden öğretmenler kurulunca belirlenir.

2-Herhangi bir seçmeli dersin seçilebilmesi için o dersin bir önceki yılda seçilmiş olması şartı aranmaz.

3-Okullar, öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak seçmeli ders çeşidini artırabilir. Bu durumda, hazırlanan program ilgili genel müdürlüğün görüşü ve Talim ve Terbiye Kurulunun kararı ile uygulamaya konulur.

4-İlgili mevzuatında belirtilmeyen seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler ve serbest etkinlikler notla değerlendirilmez. Öğrencinin aldığı seçmeli dersler ve katıldığı etkinlikler belgelerde belirtilir.

5-Rehberlik/sosyal etkinlikler dersi, ilgili mevzuatına ve programına göre işlenir. Rehberlik/sosyal etkinlikler dersi için ayrılan ders saati, dönüşümlü şekilde bir hafta rehberlik, bir hafta sosyal etkinlikler için kullanılır. Sosyal etkinlik çalışmaları kapsamında, “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar dikkate alınarak tamamlanması zorunlu, belirli sayıdaki etkinlikler yapılır. Bu çalışmalar proje faaliyetleri şeklinde de planlanıp uygulanabilir.

6-Ders saatleri azalan Türkçe, hayat bilgisi (1–3. sınıflar); fen ve teknoloji (4 ve 5. sınıflar); T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük (8. sınıf); seçmeli yabancı dil, sanat ve spor etkinlikleri (6-8. sınıflar) derslerinde, yeni öğretim programı uygulamaya konuluncaya kadar mevcut öğretim programları temel alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan programlar uygulanacaktır.

7-Düşünme eğitimi ve halk kültürü dersleri 6, 7 ve 8. sınıfların herhangi birinde veya tamamında okutulabilir. Bu derslerin 7 veya 8. sınıfta seçilmesi durumunda öğretmenin uygun göreceği önceki sınıflara ait temel kazanımlar da verilir. Ancak seçmeli medya okuryazarlığı dersi 6, 7 ve 8. sınıfların herhangi birinde sadece bir kez okutulur.

8-Sanat etkinlikleri dersinde; sanat eğitiminin temel bilgileri verildikten sonra öğrencilerin tercih ve kabiliyetleri ile okulun fiziki durumu ve insan kaynakları dikkate alınarak drama, tiyatro, halk oyunları, enstrüman, resim, fotoğrafçılık, heykel vb. sanat alanlarından bir veya birkaçı üzerinde yoğunlaştırılmış etkinlikler yapılabilir.

9-Spor etkinlikleri dersinde; spor eğitiminin temel bilgileri verildikten sonra öğrencilerin tercih ve kabiliyetleri ile okulun fiziki durumu ve insan kaynakları dikkate alınarak güreş, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi vb. spor alanlarından bir veya birkaçı üzerinde yoğunlaştırılmış etkinlikler yapılabilir.

10-Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;

a) Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır.

b) Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir.

c)1–3. sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.2000 tarihli ve 32 sayılı Kararıyla kabul edilen yabancı dil öğretim etkinlikleri ile 4 ve 5. sınıflarda seçmeli yabancı dil dersi öğretim programlarından yararlanılabilir.

d) Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir.

e) Serbest etkinlikler saati, zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

11. 2010–2011 Öğretim Yılında seçmeli bilişim teknolojileri dersini 1–5. sınıflarda seçmiş olan okullar, serbest etkinliklerin ders saatleri içerisinde bu dersi işleyeceklerdir. Basım ve dağıtımı yapılan ders kitapları kullanılacaktır.

(*) Trafik güvenliği dersi 4 ve 5. sınıf öğretim programları birleştirilerek 2012–2013 Öğretim Yılından itibaren sadece 5. sınıfta haftada 1 ders saatinde uygulanacaktır. 4. sınıfın trafik güvenliği ders saati serbest etkinlikler ders saatine eklenecektir. Trafik güvenliği dersi işlenirken “ders içi faaliyet” kapsamında, gerektiğinde tıp doktoru ve trafik polislerinden yararlanılabilecektir.

(**) Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi haftada 1 ders saati olmak üzere 2010–2011 Öğretim Yılında 8. sınıfta seçmeli, 2011–2012 Öğretim Yılından itibaren de aynı sınıfta zorunlu ders olarak okutulacaktır.

(***) 2011–2012 Öğretim Yılından itibaren 8. sınıfta seçilebilecek seçmeli ders saati sayısı 1 olacaktır.

İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi


MATEMATİK OYUNLARI ÖĞRENİN VE OYNAYIN

MATEMATİKSEL İLİZYONLAR

İlk olarak size ilgi çeken ve çevrenizdeki insanları hayrete düşüreceğiniz bir ilüzyon anlatacağım. Öncelikle aşağıda gördüğünüz 6 tabloyu, bir kağıda veya kartona aynen geçirin. Sonra bir arkadaşınıza 1 ile 63 arasında bir sayı tutmasını söyleyin. Siz, aşağıdaki kartları tek tek göstererek tuttuğu sayının hangi kartlarda olduğunu sorun. Son kartı da gösterdiğinde tuttuğu sayıyı hemen bilin. İşin sırrı aşağıda...

 

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

 

 

 

2

3

6

7

10

11

14

15

18

19

22

23

26

27

30

31

34

35

38

39

42

43

46

47

50

51

54

55

58

59

62

63

 

 

 

4

5

6

7

12

13

14

15

20

21

22

23

28

29

30

31

36

37

38

39

44

45

46

47

52

53

54

55

60

61

62

63

 

 

 

8

9

10

11

12

13

14

15

24

25

26

27

28

29

30

31

40

41

42

43

44

45

46

47

56

57

58

59

60

61

62

63

 

 

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

 

 

 

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

 

İşin sırrı şu: Tutulan sayı, hangi kartlarda varsa o kartların ilk rakamları (sol üst köşe) toplamı, tutulan sayıdır. Meselâ:
Tutulan sayı 38 olsun. Hangi kartlarda var? Lacivert, yeşil ve turkuaz olanlarda. Pekiyi bu kartların ilk rakamları neler?:

Lacivert : 2
Yeşil      : 4
Turkuaz: 32

Toplamları: 2 + 4 + 32 = 38 

SONUÇ BULMAK

Yine bir arkadaşınıza 'üç' basamaklı ve rakamları birbirinden farklı bir sayı yazmasını isteyin. Sonra bu sayının tersini (yani sayı 'abc' ise 'cba') yazmasını söyleyin. Büyük olandan küçük olanı çıkarmasını da isteyin. Size sadece sonucun birler basamağını söylesin. Siz de sonucu bilin!

Şöyle ki: Ortadaki rakam her zaman '9' dur. Birler basamağı kaç ise, yüzler basamağı da dokuza tamamlayan sayıdır. Bir örnek verelim:

Arkadaşımız 437 sayısını yazmış olsun. Tersi: 734. Büyük olandan küçüğü çıkaralım.

734-437=297 

Arkadaşımız bize sadece '7' yi söyledi ve biz de yüzler basamağının '2' olduğunu anladık. (2+7=9)

AKLINDAN BİR SAYI YAZ

Şimdi bir oyun oynayalım: 

1.     Bir sayı yazın. 

2.     Bu sayıyı tersinden yazın. 

3.     Küçüğü büyükten çıkarın. 

4.     Farkın rakamlarını toplayın. 

5.     Bu toplamın basamak sayısı 1 den fazlaysa, rakamları bir daha toplayın. 

6.     Böyle devam ederseniz daima 9 bulursunuz.

 

Uygulama: 

1.     2578 yazdım.

2.     8752 sayıyı tersten yazdım.

3.     8752-2578=6174 

4.     6+1+7+4=18 iki basamaklı olduğundan bir daha toplayalım.

5.     1+8=9

6.     Sonuç hep 9 çıkar.


AKLINDAN BİR SAYI TUT
 

Şimdi bir oyun oynayalım: 

1.     Aklından bir sayı tut.

2.     Bu sayıyı 3 ile çarp. 

3.     Çıkan sonuca 1 ekle.

4.     Bulduğun sonucu tekrar 3 ile çarp.

5.     Çıkan sonuca tuttuğun sayıyı ekle.

6.     Sonuçtaki sayının son basamağı 3 mü?

 

 Uygulama: 

1.     21 tuttum. 

2.     21x3=63

3.     63+1=64

4.     64x3=192

5.     192+21=213

6.     Sayının son basamağı 3 çıktı.

 
CEP TELEFONUNUZU BULUN

Hesap makinenizi alın.

1.    7 haneli cep telefonunuzun ilk 3 rakamını (GSM kodu olmadan) yazın

2.    Bu 3 basamaklı sayıyı 80 ile çarpın

3.    1 ekleyin

4.    250 ile çarpın

5.    Sonuca cep telefonunuzun son 4 rakamından olusan 4 haneli sayıyı ekleyin

6.    Bu 4 haneli sayıyı tekrar ekleyin

7.    Bundan 250 çıkarın

8.    Sonucu 2'ye bölün

Ne çıktı?

Ne çıktığından önemlisi nasıl çıktı? 


2009 SBS Ortaöğretim Kurumları Geçiş Sistemi
I. Yerleştirme Sayısal Bilgileri ve Taban Tavan Puanları
Ortaöğretim Kurumları Geçiş Sistemi I. Yerleştirme Sayısal Bilgileri
I Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Anadolu Liseleri)
I Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Erkek Tenik Öğretim Genel Müdürlüğüne. Bağlı Liseler)
I Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Kız Tenik Öğretim Genel Müdürlüğüne. Bağlı Liseler)
I Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Anadolu Öğretmen Liseleri)
I Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Anadolu İmam Hatip Liseleri)
I Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri)
I Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Ticaret ve Turizm Öğetimi Geel Müdürlüğüne Bağlı Liseler)
I Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri)
I Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Özel Okullar)


6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf 2010 SBS Sınavı Soruları Ve Cevapları Çözümleriyle Birlikte Burada Tıklayın


6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf Sınav Sonucuna Göre 2010 SBS Puanı ve Sınıf Puanı Hesaplama İçin Tıklayın

 


Sbs Çalışma Kağıtları

6.Sınıf Testleri


7.Sınıf Testleri


8.Sınıf Testleri


 MATEMATİKÇİ KAMYON ŞOFÖRLERİFONKSİYONEL AŞK 2

 
 Sayfa WebMaster:Onur YURTERİ
Danışman Öğretmen:Hatice İSKENDEROĞLU
Matematik Öğretmeni...

VİTAMİN MATEMATİK
 
Türkiye'nin En Büyük Matematik Sitesi
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol