Doğru Tercih

2009 Öss Sonuçlarında Alınan Puana Göre Nasıl Tercih Yapılmalıdır

-Adaylar Düz Lise Mezunu İseler Alan dışı tercihlerde 0.3 ile çarpılacağını unutmamalıdırlar.

-2 Yıllık Yüksek Öğretim Programlarına Yerleşmek İsteyen Adaylar Öncelikle Hangi Puan Türüne Sahiplerse Örneğin Sözel Bölüm Çıkışlı Adaylar Sözel Meslekleri Tercih Edeceklerdir.

-4 Yıllık Programları İsteyen Adaylar ise 2009 öss sonuçlarında yeterli puanı alıp almadığına bakmalıdırlarki yerleşme şansları yüksek olsun.

-2009 öss sonuçlarında kaç puan almış olursanız olun size göre uygun yerler muhakkak bulunacaktır Barajı Geçmiş Tüm Öğrenciler İçin Mutlaka 2 Yılllık Yada 4 Yıllık Programlama Yerleşme Şansı Vardır.

-Öğretmenlik Bölümü İstiyorsunuz Diyelim Önceliğin Anadolu Öğretmen Liseleri Olduğunu Hatırlatmak İsteriz

-Öğretmen Lisesi Mezunu Birisi Öss Sonuçların'dan Ham Puan Olarak 220 Aldığını Varsayalım Siz İse Ham Olarak 230 Aldınız Fakat O eK Puan Alacağından O Yerleşecektir Büyük İhtimalle

-İhtimal Derken Şunu Demek İstiyoruz Arada 20 Puan Gibi Önemli Bir Fark Bulunuyorsa Yerleşme Şansınızın Düşük Olacağını Uzmanlardanda Nettende Görebilirsiniz

-Varsayımları Bir Kenara Bırakıp Gerçekçi Olmak Gerekirse Birazda Şunları Düşünmekteyiz

-Toplamda 300 Puan Aldınız Ve Bilgisayar Mühendisliği Kazanmak İstiyorsunuz İlk Tercihinize 330 Puanlı Biryer Yazarsanız Ve Anadolu Lisesi Yada Düz Lise Mezunu İseniz Yerleşme Şansınızı Siz Tahmin Edin Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümünde Okuyanlar Sizi Kaydıracaktır

-Sizin ilk tercihinize En Fazla 305-310 Yazmalısınızki Bunlar Bile Fazla Olabilir Kesin Birşey Söylemek Yanlış Olur 2009 Öss Sonuçlarından 300 Aldınız ilk tercihinize 305 li yazın yerleşirsiniz diyemeyiz ama 299 lu yazarsanız yerleşme şansınız artar diyebiliriz

-daha objektif olmak açısından çevrenizdeki yerleşenlerin durumuna bakmanızda yarar var

-Bizlerde bir örnek verelim

-Geçen Sene Düz Lise Çıkışlı Bir Aday ham 250 alıyor ve okul puanıda 70 250+70=320 yapıyor

-Bu Aday Kesn yerleşmek istiyor ve ilk tercihine çok istediği dokuz eylül üniversitesini değilde 312 ile almış biryer yazıyor ve kesin yerleşiyor doğuda bir matematik öğretmenliğine sonuçta yerleşiyor ama
büyük üniversitelerin matematik öğretmenlikletini yazmış olsaydu boğaziçi yada vs... yerleşemeyeilirdide o 320 almasına rağmen ilke 312 yzdı ve sonuçta yine matematik öğretmenliğine yerleşti

-Sonuç olarak şunu Söyleyebiliriz İstediğiniz Bölüm Olduktan Sonra Ve Kesin Yerleşmek İsteyenler Üniversite Ayrımı Yapmamalı Ve Puanlarının Altını Yazmalarını Tavsiye Ediyoruz ki Yeleşme Şansları Çok Artsın Ama Yinede 3-4 Puan Üstünüde Yazabilirsiniz ama üstünü yazıp yerleşen kişi sayısı azdır

-2009 Öss Sonuçlarına Göre İstediğiniz Bölümlere Atanmanızı Dilerim.Allah Gönlünüze Göre Versin.

Meslek Seçimi

 • Bireyin Kendini Tanıması

   

  Ben Neler Yapabilirim?

  Yetenek, belli bir eğitimden yararlanma gücüdür. Bireyin hangi eğitim programında başarılı olabileceğini gösterir. Yetenek meslekteki başarıyı etkileyen etkenlerden biridir ve temel gerekliliktir. Seçtiği mesleğin gerektirdiği azami yetenek düzeyine sahip olmayan bireyin o meslekte başarılı olması mümkün değildir. Bunun yanında sahip olduğu yeteneklerinin kapasitesinin altında bir yetenek düzeyi gerektiren mesleğe yönelen bireyin meslekte doyum sağlaması da mümkün olmayacaktır.

  Akademik yeteneğin, derslerindeki başarı ya da başarısızlığının araştırılması, sözel ya da sayısal düşünme yeteneklerinden hangisinde daha başarılı olduğunu belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için bireyin fen, sosyal, matematik ve Türkçe derslerindeki başarısı bir ölçüt olabilir. Bunun dışında cisimleri üç boyutta görebilme, şekiller arası benzerlik ve farklılıkları bulabilme gücü de araştırılması gereken bir yetenek alanıdır. Sayısal düşünme gücüne sahip olmayan, yani fen, matematik gibi sayısal derslerde başarı elde edemeyen bir bireyin tıp fakültesi, diş hekimliği, mühendislikler gibi sayısal puan ile öğrenci alan yükseköğretim  programlarında başarılı olmaları mümkün değildir. Cisimleri üç boyutlu görebilme, bir evin planına bakarak o evin yapılmış halini göz önünde canlandırabilme gücüne sahip olan birey mimarlık eğitiminde başarılı olabilir. Sözcükleri ustalıkla kullanamayan, zengin bir sözcük dağarcığına sahip olmayan kişinin dil ve edebiyat programında başarılı olması zordur.

   

  Ben Neleri Yapmaktan Hoşlanırım?

  Yetenekler bireyin hangi eğitim programında daha başarılı olabileceğini gösterirken; ilgiler, bireyin hangi alanlarda hangi faaliyetlerle uğraşmaktan zevk duyacağını belirler. İlgiler, yetenekle ilişkilidir. İlgi duyduğumuz alanlar, çoğunlukla yetenekli olduğumuz alanlardır.

  Seçilecek olan meslek, insanlarla diyalogu, onları yönlendirmeyi, onlara yardımcı olmayı mı? yoksa insanlarla değil de objelerle uğraşmayı gerektiriyor? Aynı zamanda edebiyata, müziğe, güzel sanatlara karşı olan ilgiyi karşılıyor mu?

  Birey, ilgi duyduğu, hoşlandığı şeyleri severek yapar. Bireyin ilgi duymadığı bir faaliyete yönelmesi hem mesleki doyumunu, hem de başarısını olumsuz etkileyecektir. insanlara yardım etmekten, insanların sorunlarını dinleyip, sorunlarına çözüm aramaktan zevk almayan bir psikologun başarılı olma olasılığı düşüktür.

   

  Ben Ne istiyorum?

  Yetenek ve ilgilerin belirlenmesinin ardından bireyin meslekteki beklentilerini tanımlaması gerekir. İş değerleri, bireyin meslekte nelere önem verdiğini, mesleki faaliyetin sonunda elde etmek istediği olanakları gösterir. Kazanç, yaratıcılığı kullanma, liderlik, yeteneğini kullanma, işbirliği, ün sahibi olma, sosyal statü, düzenli yaşam, değişiklik gibi iş değerleri vardır. Birey bu değerlerden kendisi için önemli olanları belirlemelidir. Kendisine belirlediği bu değerleri sağlayacak mesleğe yönelmelidir. Ancak ilgi ve yeteneklerinin de göz ardı edilmemesi gerekir. Meslekte düzenli bir yaşama, sosyal statüye, işbirliğine, yaratıcılığın anlatım bulmasına önem veren birey kendisine bu beklentilerini sağlayacak "öğretmenlik" mesleğini tercih edebilir. Zor iş, zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur.

   

  Karakterim Nasıl?

  Bireyin meslek seçiminde isabetli olabilmesi kişilik özelliklerini çok iyi tanıyıp bu özellikleri gerektiren mesleklere yönelmesine bağlıdır. Bireylerin çok farklı kişilik özellikleri vardır. Atak, girişken, çekingen, uysal, hırslı, idealist, hayal gücü zengin, realist, mantıklı, sinirli, kendi başına buyruk, alçak gönüllü, düzenli, kurallara bağlı vb. Bireyin, sayılan bu özelliklerden hangisine sahip olduğunu belirlemesi, seçimini bu doğrultuda yapması gerekir.

  Örneğin; ikna gücü yüksek, dışa dönük, insanlarla devamlı sıcak ilişki kurabilen girişimci niteliklere sahip olan birey avukat, politikacı ya da pazarlamacı olabilir. Kurallara bağlı, düzenli, statüye önem veren, sorumlu, nesnelerle uğraşmaktan hoşlanan bireylerin bankacılık, büro memurluğu, muhasebe gibi mesleklere yönelmeleri isabetli olacaktır.

   

  Bireyin Meslekleri Tanıması

  Bireyin kendini tanımasının ardından ilgi duyduğu meslekleri de tanıması gerekir.

  Bireyin meslekler hakkında araştırmasını;

  - Meslek mensuplarının yaptığı temel faaliyetler

  - Çalışma ortamı

  - Çalışma koşulları

  - Çalışanlarda aranan nitelikler

  - Mesleğe hazırlanma

  - İlk işe giriş

  - Meslekte ilerleme

  - Kazanç

  - İş bulma olanağı ve mesleğin geleceği

  - Mesleğin gerektirdiği nitelikler vb. konularında yoğunlaştırması gerekir.

  Birey kendi özellikleri ile mesleğin özelliklerini eşleştirerek kararlarını oluşturabilir. Üzerinde durulacak temel nokta; bireyin kendini olmak istediği gibi değil, olduğu gibi objektif olarak tanımasıdır. İlgi duyduğu meslekleri de olumlu-olumsuz yönleri ile bilmesidir. Bireyin doğru meslek seçimi yapabilmesi için kararlarını kendisinin vermesi, bu karar doğrultusunda ailesini ikna etmesi, anne-babanın da gencin bu kararına saygı göstermesi gerekir.

  Kişilik özelliklerinize, yeteneklerinize, günün koşullarına uygun bilinçli bir meslek seçimi toplumda sağlıklı, mutlu, kendi kendisiyle barışık insanların sayısını da çoğaltacaktır. Meslek seçimi hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşımaktadır. Bireysel yönden birtakım fizyolojik ihtiyaçların doyurulmasında; toplumsal açıdan da toplumsal gelişmeye temel oluşturacak olan insan gücünün planlanmasında önemi açıkça görülmektedir.

   

  Meslekleri Tanıma İle İlgili İpuçları

  ·          Danışman Öğretmeninize ve Rehberlik Uzmanlarına mesleklerle ilgili sorular sorunuz.

  ·          Meslek tanıtım seminerlerine ve üniversitelere yapılan ziyaretlere katılınız.

  ·          Seçmeyi düşündüğünüz meslek mensuplarıyla görüşerek onların meslekleriyle ilgili görüşlerini alınız. Onlara çalışma ortamlarını, çalışma koşullarını, yaptıkları işleri, çalışanlarda aranılan bedeni ve eğitimsel özellikleri, iş kıyafetlerini, işlerinin yapımı için gerekli yeterlilikleri, iş içinde karşılaştıkları güçlükleri, işlerinin olumlu ve olumsuz yönlerini, meslekte ilerleme durumlarını, kazanç durumlarını, mesleki hareketlilik durumlarını ve mesleğin geleceğinin ne olabileceğini sorunuz.


  SBS’de Tercih Uyarısı

   
  Final Dergisi Dershaneleri SBS şubesi müdürü Murat Ertaş, bir basın açıklamasıyla İlköğretim 8. sınıf öğrencilerini ve velilerini tercihler konusunda uyardı.

  Tercihler konusunda öğrenci ve veliler arasında bir tedirginliğin olduğunu müşahade ettiklerini ifade eden Murat Ertaş, doğru tercih yapılabilmesi dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:
  GEÇEN YILKİ LİSE TABAN PUANI GEÇERSİZ
  Geçen yıl son kez yapılan OKS sınavı sonucu oluşan lise taban puanlarının bu yıl ve özellikle SBS sistemi için hiçbir geçerliliği yoktur. Geçen yılki lise taban puanlarına göre tercih yapılmamalıdır.
  Tercihler öğrencinin genel başarı sıralaması ve il başarı sıralamasına göre yapılmalıdır.
  Bu yıl Erzurum merkezde sınavla öğrenci alan Fen ve Anadolu Liseleri’nin kontenjanı toplam 846, meslek liselerinin kontenjanı yaklaşık 700. Ailesinin tayini nedeniyle şehir dışına giden veya başka şehirdeki okulları tercih eden, Erzurum’daki Bilkent Lisesi gibi özel okulları tercih edip kontenjan boşaltan öğrenci sayısı da yaklaşık 400. Kısacası Erzurum’da sıralamada yaklaşık ilk 2000’e girebilen öğrenciler sınavla öğrenci alan okullara yerleşebilmektedirler.
  Öğrencilerin, liselerin geçen yıl aldığı öğrencilerin ilde kaçıncı olduğunu bilmeleri, daha doğru tercih yapmalarını sağlayacaktır.
  SIRALAMALAR HER YIL DEĞİŞEBİLİR
  Geçen yıl Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi il son olarak tercih yapan öğrencilerden il 137.’sini, Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi il 320.’sini, Merkez Anadolu Lisesi il 470.’sini, Yavuz Selim Anadolu Öğretmen Lisesi il 620.’sini, Sosyal Bilimler Lisesi il 800.’sünü, Mecidiye Anadolu Lisesi il 750.’sini, Hacı Sami Boydak Anadolu Lisesi il 880’sini, Mehmet Akif Anadolu Lisesi il 1200.’sünü, Erzurum Lisesi Anadolu Lisesi il 1300.’sünü aldı. Bu sıralamalar kontenjan değişimine ve o yılki sınav sonuçlarına göre her yıl 10-20 basamak değişebilir.
  VELİLERE UYARI
  Velilerimiz, okul kontenjanları ve okulların geçen yıl hangi başarı sırasındaki öğrencileri aldıklarına dair bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı’nın www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilirler.
  DOĞRU TERCİH YÖNTEMİ
  O halde doğru tercih şöyle yapılmalıdır. Öğrenci sınav sonucundaki il derecesini yukarda verdiğimiz bilgilere dikkat ederek en az 200 basamak yukarıdaki okuldan tercih yapmalıdır. Mesela ilde 815. olan bir öğrenci Yavuz Selim Anadolu Öğretmen Lisesi’nden başlayarak yukarıda verdiğim okul sıralamasına göre tercihlerini sıralamalıdır. Öğrencinin puanı ne olursa olsun Anadolu lisesinin merkezdeki en düşük puanlısı olan Erzurum Lisesi Anadolu Lisesi’ni en alta yazmalıdır. Bu tercihten sonra öğrenci isterse meslek liselerini de tercih listesine ekleyebilir.”
   
  SBS TERCİHLERİNE GÖRE OKULLARIMIZI LİSELERİMİZİ TANIYALIM

  FEN LİSELERİ

AMAÇLARI :

-         Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanındaki yüksek öğrenim kurumlarına (üniversitelere) hazırlamak,

-         Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,

-         Öğrencileri araştırmaya yöneltme, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak,

-         Yeni teknolojileri kullanabilen,  yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek,

-         Üniversitede mühendislik öğrenimi görmek isteyen öğrenciler için çok yararlı bir programdır.

-         Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamaktır.  

ÖĞRETİM PROGRAMI :

-         Öğretim programlarında genel lise derslerinden olan; yabancı dil, sosyal bilimler, Türkçe, sanat ve spor alanlarındaki akademik dersler ile ağırlıklı olarak (derslerin % 60’ı) fen ve matematik dersleri yer alır.

-         Alan/bölüm olarak sadece Fen Bilimleri bölümü bulunmaktadır.

-         Her öğrenci öğrenimi boyunca bireysel veya gurup halinde matematik yada fen derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılmak zorundadır.

ÖĞRENİM ŞEKLİ VE SÜRESİ:

-         Örgün eğitim şeklinde olup devam zorunludur.

-         Sınıf mevcutları 24 öğrenciden oluşmaktadır.

-         Eğitim-Öğretim karma olup öğrenciler yatılı kalabilmektedirler.

-         İsteyen velilerin öğrencileri gündüzlü olarak okula devam edebilirler.

-         Eğitim süresi 4 yıldır.

KAZANIM :

-         Bu okullardan mezun olanların üniversite giriş sınavında başarılı olma olasılığı oldukça yüksektir.

-         Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir.

-         Mezun olan öğrencilerin %10’u temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik), %10’u tıp, %80’ni de mühendislik fakültelerine devam etmektedirler.

  SBS’de başarılı olan öğrencilerin okumasından dolayı sınıf ortamı          eğitim-öğretim açısından çok uygundur.

GİRİŞ ŞARTLARI :

-         İlköğretim okulu son sınıf öğrencisi olmak.

-         Orta Öğretim Kurumları Seviye Belirleme Sınavında (SBS’de) başarılı olmak.

-         6. ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 3.00” vebu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az “4.00” olanlar SBS’de bu okulları tercih edebilirler.

-         Sınav sonucunda Fen Lisesi’ni kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; ders yılı sonunda mezun olmaları (Şube Öğretmenler Kurulu Kararı sonucu mezun olanlar dahil) gerekmektedir.

 

ANADOLU ÖĞRETMEN  LİSESİ

AMAÇLARI:

-       Genel ve öğretmenlikle  ilgili yüksek öğretim programlarına (üniversiteye) hazırlar.

-       Öğretmenlik mesleğine aday yetiştirir.

-       Nitelikli bir meslek eğitimine hazırlayan bilimsel gerçeklere, problemlere ve yöntemlere ait temel bilgileri öğretir.

ÖĞRETİM PROGRAMI :

-       Öğretim programlarında genel lise derslerinden olan; matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, yabancı dil, Türkçe, sanat ve spor alanlarındaki akademik dersler ile öğretmenlik mesleğine ait dersler yer alır.

-       Öğretmenlik ile ilgili dersler içerisinde, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Eğitim-Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme vb. gibi dersler yer almaktadır.

-       Yabancı dil ders saatleri ilk yıl haftada 10 saattir.İkinci yıldan itibaren öğrenim görülen alana göre ders saati değişmektedir.

-       Dersler; fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe-matematik, yabancı dil, sanat (resim, müzik) ve spor alanlarına ayrılır.Ancak genel olarak tüm Anadolu Öğretmen Liseleri’nde Sosyal Bilimler, Sanat ve Spor alanları öğrenciler tarafından pek tercih edilmemektedir.

-       Öğrenciler bu alanları 9. sınıfta gösterdikleri başarılarına ve tercihlerine göre seçerler.

ÖĞRENİM ŞEKLİ VE SÜRESİ:

-       Örgün eğitim şeklinde olup devam zorunludur

-       Her şubede öğrenci mevcudu 30’dur.

-       Anadolu Öğretmen Liseleri’nin bazılarında pansiyon bulunmaktadır.

-       Anadolu Öğretmen Liseleri’nin öğretim süresi 4 yıldır. 

KAZANIM :

-       Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir.

-       Mezun olan öğrenciler, üniversitede öğretmenlik bölümlerini tercih ettiklerinde ek puan almaktadırlar.

-       Bir yabancı dil  iyi bir şekilde öğrenilebilir.

-       Öğrenciler isteklerine göre, ders programları içinden; sosyal bilimler, Türkçe-matematik, yabancı dil ,sanat (resim-müzik) ve spor alanlarına yönelebilirler.

-       Öğrenciler ilgilerine göre; seçmeli genel kültür dersleri içinden alacakları dersleri seçebilirler.

-       SBS’de başarılı olan öğrencilerin okumasından dolayı sınıf ortamı eğitim-öğretim açısından çok uygundur.

GİRİŞ ŞARTLARI :

-       Orta Öğretim Kurumları Seviye Belirleme Sınavı’nda (SBS) başarılı olmak.

-       Bu okullara başvuru şartları:

- T.C vatandaşı olmak,
- İlköğretim okulu 8. sınıf öğrencisi olmak,

       - 6. 7. ve 8. sınıflarda sınıf tekrarı yapmamış olmak,

        - Evli olmamak,

     - Bulundukları ilköğretim okulunun öğretmenler kurulunca                      aday gösterilmek.

         Öğretmenler kurulunca aday seçimi yapılırken öğrencinin;

       - Çalışkanlık derecesi,

     - Öğretmenlik mesleğine karşı ilgi derecesi ve yatkınlığı,

      - Ahlaki durumu,

    - Konuşma, kavrama, ve ifade yeteneği,

        - Kendine olan güven duygusu,

     - Fiziki görünüşü, bilinen bir beden ve ruh aksaklığının                                      bulunup bulunmadığı, hususları göz önünde bulundurulacaktır.

-       SBS’yi kazanarak bu okullara kayıt yaptıracakların 8. sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden Şube Öğretmenler Kurulu kararı ile sınıf “geçmemiş” olmaları gerekmektedir.

 

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

AMAÇLARI :

-         Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,

-         Zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak,

-         Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak,

-         Öğrencileri araştırmaya yönelterek, sosyal bilimler alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak.

-         Üniversitede sosyal bilimler ile ilgili öğrenim görmek isteyen öğrenciler için çok yararlı bir programdır.

ÖĞRETİM PROGRAMI :

-         Öğretim programlarında ağırlıklı olarak Sosyal Bilimler dersileri ve genel lise derslerinden olan; yabancı dil, Türkçe, sanat ve spor alanlarındaki akademik dersler ile ağırlıklı olarak sosyal bilimler dersleri ile insan ve toplum üzerine psikoloji, tarih, ekonomi gibi dersler bulunuyor.

-        Sosyal Bilimler Liselerinde Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki alan bulunmaktadır. Türkçe-Matematik alanını seçen öğrenciler 11. sınıftan itibaren istemeleri halinde Uluslararası Bakalorya Programını takip edebileceklerdir.

ÖĞRENİM ŞEKLİ VE SÜRESİ:

-         Örgün eğitim şeklinde olup devam zorunludur.

-         Sınıf mevcutları 24 öğrenciden oluşmaktadır.

-         Eğitim-Öğretim karma olup öğrenciler yatılı kalabilmektedirler.

-         İsteyen velilerin öğrencileri gündüzlü olarak okula devam edebilirler.

-         Eğitim süresi 1 yıl hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır.

KAZANIM :

-         Bu okullardan mezun olanların üniversite giriş sınavında başarılı olma olasılığı oldukça yüksektir.

-         Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir.

-         Üniversitede Sosyal Bilimler ile ilgili bir alanda eğitim almak isteyen bireyler için ideal bir okuldur. 

-         SBS’de başarılı olan öğrencilerin okumasından dolayı sınıf ortamı eğitim-öğretim açısından çok uygundur.

GİRİŞ ŞARTLARI :

-         İlköğretim okulu son sınıf öğrencisi olmak.

-         Orta Öğretim Kurumları Seviye Belirleme Sınavında (SBS) başarılı olmak.

-         6. ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az3.00” ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00” olanlar SBS’de bu okulları tercih edebilirler.

-         Sınav sonucunda Sosyal Bilimler Lisesi’ni kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; ders yılı sonunda mezun olmaları (Şube Öğretmenler Kurulu Kararı sonucu mezun olanlar dahil) gerekmektedir.

 

POLİS KOLEJİ

AMACI :

-         Sadece Ankara’da bulunan Polis Koleji, Emniyet Teşkilatı’na orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisi’ne ve Emniyet Teşkilatı’nın ihtiyaç duyacağı branşlarda fakülte ve yüksek okullara öğrenci hazırlar .

-         Öğrencilerinin Polislik mesleğinin terbiye ve disiplin anlayışına küçük yaşlardan itibaren alıştırılmasını hedefler.

ÖĞRETİM PROGRAMI :

-         Öğretim programlarında genel lise derslerinden olan; matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe, sanat ve spor alanlarındaki akademik dersler ile ağırlıklı olarak yabancı dil dersleri yer alır.

-         Birinci yıl yabancı dil hazırlık yılıdır.Bu yılda ağırlıklı olarak yabancı dil ile Türkçe dersleri okutulur.

-         Genel anlamda Anadolu liselerinin fen bilimleri ve sosyal bilimler müfredat programları uygulanır.

-         Bunların dışında Polislik mesleği alanında ortak ve temel meslek eğitimi alınır.

ÖĞRENİM ŞEKLİ VE SÜRESİ:

-         Örgün eğitim şeklinde olup devam zorunludur

-         Bir yıl yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere, toplam dört yıl.

KAZANIM :

-         Üniversite giriş sınavında başarılı olma olasılığı oldukça yüksektir.

-         Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir.

-         Bu okulun öğrencileri Polis Akademileri’ne avantajlı olarak giderler.

-         Bu okulların öğrencileri bir yabancı dili iyi bir şekilde öğrenebilir.

-         Sınıf içi öğrenmede grup dinamiği yüksektir.

-         Öğrencilik süresince her türlü masraf devlet tarafından karşılanır.

GİRİŞ ŞARTLARI :

-         İlköğretim okulunu bitirmiş olmak.

-         Giriş için gerekli olan sağlık ve bedensel şartları taşımak.(Gerekli şartları Rehberlik Servisi’nden edinebilirsiniz.)

-         Polis Koleji Aday Tespit Sınavı’nı (ilk sınav) kazanmış olanların ayrıca Polis Koleji’nde yapılacak olan Mülakat Sınavı’nda, Beden Eğitimi Sınavı’nda ve Yazılı Sınav’da başarılı olmaları gerekmektedir.

-         Mülakat Sınavı: Adayın konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilmektedir.

-         Beden Eğitimi Sınavı: Mülakat Sınavı’nda başarılı olan adaylar, belirlenen parkurda atlama, sıçrama, mekik, koşu gibi çeşitli hareketleri içeren beden eğitimi sınavına tabi tutulmaktadırlar.

-         Yazılı Sınav: Matematik, Fen ,Türkçe ve Dil Yeteneği, Sosyal ve Yabancı Dil sorularından oluşan test usulüyle yapılacak sınava tabi tutulmaktadırlar. 

 

İMAM-HATİP LİSELERİ

AMACI :

-         Lise dengi okuldur.

-         İmam ve hatiplik ile ilgili temel mesleki yeterlilikleri kazandırır.

-         İmamlık, hatiplik, Kur’an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirir.

-         Öğrencileri mesleğe, meslek ile ilgili yüksek öğretim programlarına ve diğer yüksek öğretim programlarına hazırlar.

ÖĞRETİM PROGRAMI :

-         Öğretim programlarında ilk yıl genel kültür derslerinin yanı sıra öğrencilerin okul ve meslek seçiminde doğru kararlar verebilmeleri için oluşturulan Tanıtım ve Yönlendirme dersi yer alır.

-         İlk yıldan sonraki sınıflarda  yabancı dil, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe, matematik, ve spor alanlarındaki lise dengi akademik derslere ve mesleki teknik-teorik derslere (meslek derslerine) yer verir.

ÖĞRENİM ŞEKLİ VE SÜRESİ:

-         Örgün eğitim şeklinde olup devam zorunludur.

-         Öğretim süresi 4 yıldır.

KAZANIM :

-         Arapça ve Kuran-ı Kerim iyi bir şekilde öğrenilebilir.

GİRİŞ ŞARTLARI :

-         İlköğretim okulunu bitirmiş olmak

 

TİCARET MESLEK LİSESİ

AMACI :

-         Lise dengi meslek okullarıdır.Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandırır.

-         İş alanlarına, mesleğe ve yüksek öğretim programlarına (üniversite) hazırlar.

-         Sosyal yaşam becerileri kazandırır.

ÖĞRETİM PROGRAMI :

-         Öğretim programlarında ilk yıl genel kültür derslerinin yanı sıra öğrencilerin okul ve meslek seçiminde doğru kararlar verebilmeleri için oluşturulan Tanıtım ve Yönlendirme dersi yer alır.

-         Öğrenciler bölümlere lise birinci sınıfında gösterdikleri ders başarısına göre yerleştirilmektedirler. Tüm liselerin ortak olan ilk yılından sonra öğrenciler isterlerse bu okulun bölümlerinden birine girebilmek için müracaat edebilir. Öğrencilerin bölümlere yerleştirilmelerinde bölümün kontenjanı ve adayların ders notlarının ortalaması dikkate alınmaktadır

-         İlk yıldan sonraki sınıflarda  yabancı dil, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe, matematik, ve spor alanlarındaki lise dengi akademik derslere ve mesleki teknik-teorik derslere (meslek derslerine) yer verir.

ÖĞRENİM ŞEKLİ :

-         Örgün eğitim şeklinde olup devam zorunludur.

-         Genel kültür ve teknik-teorik meslek dersleri okulda yapılır.

-         Uygulama dersleri okulda ve eğitim alınan bölümle ilgili işletmelerde yapılır.

-         Öğrenciler 1. yıl tüm alanlarda okutulan ortak dersleri alırlar. 2.yıl Alan, 3. yıl ise alan içerisinden dal seçilir. Bu seçimler yapılırken öncelikle öğrencinin ders başarısı, ardından isteği  dikkate alınır.  

ÖĞRENİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ:

-         Öğrenim süresi 4 yıldır.

Manisa Ticaret Meslek Lisesi’nde öğrenim görülen alanlar şunlardır:

-         Muhasebe ve Finansman Alanı: Bu alan beş dala ayrılır.

                                 - Muhasebe Dalı

                                 - Bankacılık Dalı

                                 - Dış Ticaret Dalı

                                 - Borsa Hizmetleri Dalı

                                 - Kooperatifçilik Dalı

  Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı: Bu alan beş dala ayrılır.

                                 -  Yönetim ve Dış Ticaret Dalı

                                 - Hukuk Sekreterliği Dalı

                                 - Tıp Sekreterliği Dalı

                                 - Büro Hizmetleri Dalı

                                 - Mahalli İdareler Dalı

  Pazarlama Alanı: Bu alan üç dala ayrılır.

                                 - Satış Yönetimi ve Reklamcılık Dalı

                                 - Emlak Komisyonculuğu Dalı

                                 - Sigortacılık Dalı

-         Bilgisayar Alanı: Bu alan iki dala ayrılır

                                 - Bilgisayar Prog

KAZANIM :

-         Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir.Ancak, Meslek liseleri mezunları, üniversite giriş sınavında eğitim aldıkları bölümüm dışında bir tercih yaptıkları takdirde puan kesintisiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

-         Mezunlar kendi bölümleri doğrultusundaki yüksek öğretim programlarını tercih ettiklerinde ek puan almaktadırlar.

-         Bunun yanında, meslek liseleri mezunları, mezun oldukları alanla ilgili 2 yıllık Meslek Yüksek Okulları’na Sınavsız Geçiş yapabilirler.

-         Yüksek öğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır.

-         Kamu kurum yada kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece il işe başlarlar.

-         Gerçek çalışma ortamlarında yaparak,yaşayarak,mesleki eğitim görülür

-         İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler :

-         İşletmelerde meslek eğitimi süresince asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.

-         İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.

-         Hastalık, iş kazaları, ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.

-         Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır.

-         Okul atölyelerinde bulunmayan eğitim aracı,makine ve teçhizatı işletmelerde görüp kullanma imkanına sahip olurlar.

-         Mesleki bilgi ve becerilerini işyerlerinde gerçek iş şartlarında geliştirirler.Öğrencilerin kendilerine olan güveni artar.

-         Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni iş alanlarına uygun programlarla, daha çok uygulama yaparak eğitilirler.

GİRİŞ ŞARTLARI :

-         İlköğretim okulunu bitirmiş olmak.

-         Öğrenciler bölümlere lise birinci sınıfında gösterdikleri ders başarısına göre yerleştirilmektedirler. Tüm liselerin ortak olan ilk yılından sonra öğrenciler isterlerse bu okulun bölümlerinden birine girebilmek için müracaat edebilir. Öğrencilerin bölümlere yerleştirilmelerinde bölümün kontenjanı ve adayların ders notlarının ortalaması dikkate alınmaktadır

 

KIZ MESLEK LİSESİ

AMACI :

-         Lise dengi meslek okullarıdır.Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandırır.

-         İş alanlarına, mesleğe ve yüksek öğretim programlarına (üniversite) hazırlar.

-         Nitelikli bir meslek eğitimine hazırlayan bilimsel gerçeklere, problemlere ve yöntemlere ait temel bilgileri öğretir.

-         Sosyal yaşam becerileri kazandırır.

ÖĞRETİM PROGRAMI :

-         Öğretim programlarında ilk yıl genel kültür derslerinin yanı sıra öğrencilerin okul ve meslek seçiminde doğru kararlar verebilmeleri için oluşturulan Tanıtım ve Yönlendirme dersi yer alır.

-         Öğrenciler bölümlere lise birinci sınıfında gösterdikleri ders başarısına göre yerleştirilmektedirler. Tüm liselerin ortak olan ilk yılından sonra öğrenciler isterlerse bu okulun bölümlerinden birine girebilmek için müracaat edebilir. Öğrencilerin bölümlere yerleştirilmelerinde bölümün kontenjanı ve adayların ders notlarının ortalaması dikkate alınmaktadır

-         İlk yıldan sonraki sınıflarda  yabancı dil, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe, matematik, ve spor alanlarındaki lise dengi akademik derslere ve mesleki teknik-teorik derslere (meslek derslerine) yer verir.

ÖĞRENİM ŞEKLİ :

-         Örgün eğitim şeklinde olup devam zorunludur.

-         Genellikle kız öğrencilerin rağbet gösterdikleri okullardır.Ancak erkek öğrencilerde bu okullarda öğrenim görebilirler.

-         Genel kültür ve teknik-teorik meslek dersleri okulda yapılır.

-         IX. ve X. sınıf uygulama dersleri okulların atölye ve laboratuvarlarında yapılır.

-         XI. sınıf uygulama dersleri okul ve işletmelerde meslek eğitimi kapsamında yapılır. 

ÖĞRENİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ:

-         Öğrenim süresi 4 yıldır. Manisa İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi’nde öğrenim görülen alanlar şunlardır:

              - Grafik Tasarım – Seramik Tasarım

              - Giyim Teknolojisi

              - Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

              - Kuaförlük

              - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı

              - El Sanatları ve Teknolojisi (Deri ve Nakış Bölümleri)

             

KAZANIM :

-         Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir. Ancak, Meslek liseleri mezunları, üniversite giriş sınavında eğitim aldıkları bölümüm dışında bir tercih yaptıkları takdirde puan kesintisiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

-         Mezunlar kendi bölümleri doğrultusundaki yüksek öğretim programlarını tercih ettiklerinde ek puan almaktadırlar.

-         Bunun yanında, meslek liseleri mezunları, mezun oldukları alanla ilgili 2 yıllık Meslek Yüksek Okulları’na Sınavsız Geçiş yapabilirler.

-         Yüksek öğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır.

-         Kamu kurum yada kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece il işe başlarlar.

-         Gerçek üretim ortamlarında yaparak, yaşayarak, mesleki eğitim görülür.

-         İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler :

-         İşletmelerde meslek eğitimi süresince asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.

-         İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.

-         Hastalık, iş kazaları, ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.

-         Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır.

-         Okul atölyelerinde bulunmayan eğitim aracı,makine ve teçhizatı işletmelerde görüp kullanma imkanına sahip olurlar.

-         Mesleki bilgi ve becerilerini işyerlerinde gerçek iş şartlarında geliştirirler.Öğrencilerin kendilerine olan güveni artar.

GİRİŞ ŞARTLARI :

-         İlköğretim okulunu bitirmiş olmak.

-         Bu okullardaki bölümlere öğrenciler lisenin birinci yılından sonra kayıt yaptırılabilmektedirler.Öğrenciler ilk yılın sonunda elde ettikleri ders başarılarına göre istedikleri bölümlere kayıt yaptırabilmek için başvurabilirler.Ancak başvuran öğrencilerden ancak puanı yeterli olan öğrenciler kesin kayıt hakkı kazanmaktadırlar.  

 

MANİSA KIZ MESLEK LİSESİ’NDE UYGULANAN PROGRAMLAR

GRAFİK TASARIM

              Grafik tasarım, ürüne dönüştürülmesi istenen bir işin,  tasarlama aşamalarında, teknolojinin olanaklarını kullanabilen, mesleki bilgi ve becerileri ile çağın gerektirdiği üretimi yapıp pazarlayabilen kendi iş yerini kurabilen bireyleri yetiştiren alandır.

              Grafik tasarımı görsel bir iletişim sanatıdır.Birinci işlevi bir mesaj iletmek bir ürünü ya da hizmeti tanıtmaktır..Bu bölümden mezun olan öğrenci “Yardımcı Grafiker” (Grafiker Teknikeri) olur.Yardımcı grafikerler, görsel medya, basın-yayın, bilgisayar teknolojileri, fotoğraf, sinema, film, grafik tasarım ve reklam ajansları ile tanıtım ve reklam sektörlerinin tasarım bölümlerinde grafikerlerin direktifleri altında yapılan tasarımların uygulanmasını bilgisayar ve çeşitli araçlar yardımı ile yapar.Ayrıca tipografi, dizgi, film, renk ayrımı, montaj, fotoğraf, baskı kalıplarının hazırlanmasını yapabilirler; dijital fotoğraf stüdyolarında fotoshop operatörü olarak çalışırlar.

GİYİM TEKNOLOJİSİ

              Giyim teknolojisi alanından mezun olan öğrenci, giysi kalıplarını hazırlama, model geliştirme, kesim, ütü ve kalite kontrolü yapabilme, kullanılan araç ve makinelerin bakım ve basit onarımlarını yapma becerisi kazanan teknik elemanıdır.Öğrenci yaz döneminde işletmelerde yapacağı stajdan yeteneğine göre bölümün dallarından birini seçer.

                   - Kalıp üretim dalı

                   - Kesim dalı

                   - Moda ve butik(kadın terzisi) dalı

                   - Erkek tersizi dalı

                   - Kalite kontrol dalı

 

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ

              Bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler ile özel mesleki bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, iyi iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan ve bunları pazarlayan, alanı ile ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet sunabilen bir alandır.

              Bu alanın dalları ise şunlardır:

              Servis Hizmetleri Dalı: Yiyecek ve içecekleri sunma konusunda kuralları bilen ve uygulayan, müşteri ilişkilerini dikkate alarak iyi ilişkiler kurabilen elemanların yetiştirildiği bölümdür.

              Bu bölümde öğrenim gören öğrenciler; standartlarına uygun rezervasyon yapma, misafirleri karşılama, masaları yerleştirme, menü kartlarını sunarak yemek ve içki sparişi alma ve bu konuda önerilerde bulunma, sonunda hesap alma ve misafirleri uğurlama, satış ilkelerini uygulayarak ürününü pazarlama becerisi kazanır.Bu bölümden mezun olan öğrenciler ”Servis elemanı” unvanı alırlar.  

              Mutfak Hizmetleri Dalı: Otel, restoran, kafe ve benzeri yerlerde hizmet amacına uygun olan yiyecek ve içecek hazırlama yöntemlerini öğrenerek bu yöntemlere uygun diyet yiyecekleri, çeşitli sıcak, soğuk, yiyecek ve içecekleri hazırlayarak servise hazır hale getirilmesinde görev alabilecek elemanların yetiştirildiği bölümdür.Bu bölümden mezun olan öğrenciler “Mutfak Elemanı” unvanı alırlar.

               

KUAFÖRLÜK

              Kuaförlük alanı, çağımızın moda ve teknolojik gelişmelerine dayalı olarak, bayan, erkek ve çocuk saçlarının bakımını, yapımını ve şekillendirilmesini model geliştirerek yapabilen; boya, röfle, meç, permant ve dekalarasyon gibi kimya içerikli uygulamalarda, insan sağlığına uygun ölçümleri dikkate alan cilt ve saç türüne ve sağlık kurallarına uygun olarak çalışmayı ilke edinen, çağdaş, yaratıcı ve teknik bireyler yetiştiren bir bölümdür.Bu bölümü başarı ile bitiren öğrenciler teknisyen ünvanı alırlar.Sektörde çalışırlar ve iş yeri açabilirler.

 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

              Bu bölümdeki öğrenciler, çocuk bakımı ve önemini bilen, 0-12 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini kavrayan, onların sorunlarını giderici önlemler alan, özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp , bu çocuklar için uygun eğitim ortamı düzenleyebilen, anne sağlığının, önemi konusunda bilinçli, okul öncesi eğitim kurumlarında program hazırlayıp uygulayabilen, bu çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun eğitici oyuncaklar hazırlayabilen elemanlar olarak yetiştirilirler.Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, özel okullarda, okul öncesi eğitim kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler.

 

EL SANATLARI VE TEKNOLOJİSİ

              Bu bölümde okuyan öğrenciler, geleneksel el sanatlarımızın özelliğini bozmadan günümüz şartlarına uygun yorumlar yapar.Geleneksel el nakışları, makine nakışları, dokumacı, deri, yapma çiçek teknikleri alanında beceri kazanarak aile bütçesine katkıda bulunabilirler.Turizm sektöründe aranan eleman olarak yetişirler.Bu alanın dalları ise şunlardır.

-         Dokuma Dalı

-         Deri Aksesuar Dalı

-         Yapma Bebek Dalı

-         Makine İşlemleri Dalı

-         El İşlemleri Dalı  

 

ENDÜSTRİ  MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE

 AMAÇLARI:

-         Lise dengi meslek okullarıdır.Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandırır.

-         İş alanlarına, mesleğe ve yüksek öğretim programlarına (üniversite) hazırlar.

-         Bu okullar sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri içinorta kademedeki insan gücü ihtiyacını karşılamak için öğretim verirler.

ÖĞRETİM PROGRAMI :

-         Öğretim programlarında ilk yıl genel kültür derslerinin yanı sıra öğrencilerin okul ve meslek seçiminde doğru kararlar verebilmeleri için oluşturulan Tanıtım ve Yönlendirme dersi yer alır.

-         Öğrenciler bölümlere lise birinci sınıfında gösterdikleri ders başarısına göre yerleştirilmektedirler. Tüm liselerin ortak olan ilk yılından sonra öğrenciler isterlerse bu okulun bölümlerinden birine girebilmek için müracaat edebilir. Öğrencilerin bölümlere yerleştirilmelerinde bölümün kontenjanı ve adayların ders notlarının ortalaması dikkate alınmaktadır

-         İlk yıldan sonraki sınıflarda  yabancı dil, fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe, matematik, ve spor alanlarındaki lise dengi akademik derslere ve mesleki teknik-teorik derslere (meslek derslerine) yer verir.

ÖĞRENİM ŞEKLİ VE SÜRESİ:

-         Örgün eğitim şeklinde olup devam zorunludur.

-         Bölümlerin tamamında karma öğretim yapılmaktadır.

-         Eğitim süresi 4 yıldır.

-         Genel kültür ve teknik-teorik meslek dersleri okulda yapılır.

-         Uygulama dersleri okulların atölye ve laboratuvarlarında yapılır.

-         Öğrenciler stajlarını yaz tatilinde işletmelerde; yazın staj yapmayanlar ise  okul zamanında okulda yaparlar.

KAZANIM :

-         Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir.Ancak, Meslek liseleri mezunları, üniversite giriş sınavında eğitim aldıkları bölümüm dışında bir tercih yaptıkları takdirde puan kesintisiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

-         Mezunlar kendi bölümleri doğrultusundaki yüksek öğretim programlarını tercih ettiklerinde ek puan almaktadırlar.

-         Bunun yanında, meslek liseleri mezunları, mezun oldukları alanla ilgili 2 yıllık Meslek Yüksek Okulları’na Sınavsız Geçiş yapabilirler.

-         Bu okullardan mezun olan öğrenciler TEKNİSYEN unvanı ile mezun olurlar.Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde ara eleman olarak çalışabilirler.

-         Mezun olan öğrenciler İŞ YERİ AÇMA ve USTALIKbelgelerini, MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ’nin (Çıraklık Eğitim Merkezi’nin) yaptığı ustalık sınavını kazanarak ulaşabilirler. 

-         Kamu kurum yada kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece il işe başlarlar.

-         Gerçek üretim ortamlarında yaparak, yaşayarak, mesleki eğitim görülür.

İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler :

 

-         İşletmelerde meslek eğitimi süresince asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.

-         İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.

-         Hastalık, iş kazaları, ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.

-         Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır.

-         Okul atölyelerinde bulunmayan eğitim aracı,makine ve teçhizatı işletmelerde görüp kullanma imkanına sahip olurlar.

-         Mesleki bilgi ve becerilerini işyerlerinde gerçek iş şartlarında geliştirirler.Öğrencilerin kendilerine olan güveni artar.

-         Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni iş alanlarına uygun programlarla, daha çok uygulama yaparak eğitilirler.

GİRİŞ ŞARTLARI

-         İlköğretim okulunu bitirmiş olmak.

Bu okullardaki bölümlere öğrenciler lisenin birinci yılından sonra kayıt yaptırılabilmektedirler.Öğrenciler ilk yılın sonunda elde ettikleri ders başarılarına göre istedikleri bölümlere kayıt yaptırabilmek için başvurabilirler.Ancak başvuran öğrencilerden ancak puanı yeterli olan öğrenciler kesin kayıt hakkı kazanmaktadırlar. 

 

GENEL LİSELER

AMACI :

-         Öğrencileri ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültüre sahip, toplumun sorunlarını tanıyan, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan insanlar olarak yetiştirmek ve yüksek öğretime (üniversiteye) hazırlamaktır.

-         Sosyal yaşam yeterlilikleri kazandırır.

ÖĞRETİM PROGRAMI :

-         Öğretim programlarında yabancı dil, fen bilimleri ( fizik, kimya, biyoloji), sosyal bilimler (tarih, coğrafya), Türkçe, matematik, sanat ve spor alanlarındaki akademik derslere yer verir.

-         Okulun haftalık ders çizelgesinde; fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe-matematik, yabancı dil, sanat (resim, müzik) ve spor alanlarına yer verir.

-         Öğretim programı içinde; ortak genel kültür dersleri, alan dersleri, alan seçmeli dersleri ve seçmeli dersler yer alır.

ÖĞRENİM ŞEKLİ :

-         Örgün eğitim şeklinde olup devam zorunludur.

ÖĞRETİM SÜRESİ :

-         İlköğretim okuluna dayalı olup öğretim süresi 4 yıldır.

KAZANIM DURUMU :

-         Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapılabilir.

-         Öğrenciler birinci  sınıfta okutulan derslerdeki başarı durumlarına, okulun fiziksel imkanlarına ve  öğretmen kadrosuna göre fen bilimleri, sosyal bilimler, Türkçe-matematik, yabancı dil, sanat (resim, müzik) ve spor alanlarına yönelirler.

-         Öğrenciler ilgilerine göre seçmeli alan dersleri ve seçmeli dersler içinden alacakları dersleri seçebilirler.

GİRİŞ ŞARTLARI :

-         İlköğretim okulunu bitirmiş olmak.

 

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

     İlköğretim üzerine dört yıl süreyle Acil Tıp, Hemşirelik, Laboratuvar alanlarında öğrenim veren okullardır.
     Anadolu sağlık meslek liselerinde; Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine bağlı, sağlık eğitiminin özel amaçlarına uygun, ortaöğretim seviyesinde genel bilgi, sağlıkla ilgili ortak mesleki bilgi ile beraber her alana özel mesleki bilgi ve beceri kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan,  yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır. 
     Bu okullardan mezun olanlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi, yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında "Hemşire", "Acil Tıp Teknisyeni" ve "Laboratuvar Teknisyeni" unvanı ile çalışabilirler.

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

     İlköğretim üzerine Acil Tıp, Anestezi, Çevre Sağlığı, Diş Protez,  Hemşirelik, Laboratuvar, Ortopedi, Radyoloji, Tıbbi Sekreterlik alanlarında dört yıl süreyle öğrenim veren okullardır. 
     Sağlık meslek liselerinde; Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine bağlı, sağlık eğitiminin özel amaçlarına uygun, ortaöğretim seviyesinde genel bilgi, sağlıkla ilgili ortak mesleki bilgi ile beraber her alana özel mesleki bilgi ve beceri kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan,  yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır. 
     Bu okullardan mezun olanlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi, yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında "Hemşire", "Acil Tıp Teknisyeni"  "Laboratuvar Teknisyeni" , "Anestezi Teknisyeni", "Çevre Sağlığı Teknisyeni", "Diş Protez Teknisyeni",  "Laboratuvar Teknisyeni", "Ortopedi Teknisyeni", "Radyoloji Teknisyeni" ve "Tıbbi Sekreter" unvanı ile çalışabilirler. 

Sağlık Meslek Liselerinin Amacı:

Öğrencileri Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, temel ilkeleri ve sağlık meslek liselerinin özel amaçları doğrultusunda sağlık mesleğine yardımcı eleman olarak hazırlamaktır.

Sağlık meslek liselerinde; liselere denkliği açısından kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile her bölüm için ayrı olan bölüme özel meslek dersleri okutulmaktadır.
Sağlık meslek liselerine ilköğretim okulları mezunlarından başvuru şartlarını taşıyan ve sınavda başarılı olanlar kabul edilir.

Sağlık meslek liselerinden mezun olanlar, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabildikleri gibi özel sağlık kuruluşlarında da görev alabilirler.

A. Radyoloji Teknisyenliği *
Radyoloji Teknisyeni; sağlık kurumlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi için röntgen filmi çeken, filmin banyosunu yapan, tedavi için ışın tedavi planını uygulayan, radyoloji ünitesinde kullanılan araç gereçleri tanıyan ve kullanan, film raporlarını hazırlayan ve arşivleme işlemini yürüten meslek mensubudur.

B. Anestezi teknisyenliği;
Anestezi Teknisyeni; Anesteziyoloji mütehassısı bir hekim kontrolü altında hastaları, cerrahi müdahale sırasında anestetik maddeleri tekniğe göre uygulayarak uyutan sağlık personelidir.

C. Acil Tıp Teknisyenliği;
Acil Tıp Teknisyeni; bireyi, aileyi, toplumu kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen ruhen ve sosyal yönden kazaya uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara ilk yardım bakımını planlayan, uygulayan ve kazazedeyi acil bakım ünitesine taşıyarak acil bakımını sağlayan sağlık personelidir.

D. Laboratuvar Teknisyenliği;
Laboratuar Teknisyeni; sağlık kurumları bünyesinde çeşitli laboratuvarlar’da, halkın sağlığını korumak ve teşhis ile tedavisine ışık tutmak amacıyla, her çeşit araç-gereç ve cihazları kullanarak teknik seviyedeki laboratuar tetkik ve analizlerini yapan, bu amaçla numune alan, analizler için solüsyon ve kültür vasatları hazırlayan, yaptığı bu analizlerle hastalıklar arasındaki ilişkiyi kuran sonuçları rapor edebilen sağlık personelidir.

E. Diş Protez Teknisyenliği;
Diş Protez Teknisyeni; ağız ve diş sağlığı konularında, diş hekiminin direktif ve kontrolü altında kendisine gönderilen ağız ölçüleri üzerinde hastanın eksik olan diş, ağız dokularını tamamlayan ve düzenleyen protez ve apreyleri tekniğine uygun olarak yapan, bu yapım sırasında gerekli araç ve gereçleri, tekniğine uygun olarak kullanmasını bilen sağlık personelidir.

F.Çevre Sağlığı Teknisyenliği;
Çevre Sağlığı Teknisyeni; her türlü yerleşim yerinde fert, aile ve toplumun sağlığına zarar
veren veya verebilecek çevre faktörlerini inceleyen, kontrol altına alan, iyileştirme çalışmalarını uygulayan ve uygulanmasını sağlayan bu amaçla atıklar, kemiriciler, vektörler, su, hava, gıda, konut endüstri ve toplu yaşanan yerlerin sağlık kontrollerini yapan ruhsatlandırma işlemleri ile zararsızlaştırma metod ve tekniklerini uygulayan, sağlık eğitimi, istatistik ve gerektiğinde ilk yardım hizmetlerini yapan sağlık personelidir.

G.Ortopedi Teknisyenliği;
Ortopedi Teknisyeni; bireyin, ailenin ve toplumun bedenen, ruhen sosyal yönden sağlıklı olması amacıyla tıbbın ve teknolojinin gerektiği ortopedik cihaz ve protez yöntem ve tekniklerini uygulayan mesleki tıbbi cihazları kullanarak, hekim tarafından verilen ölçülere göre protez yapan, gerektiğinde yeni teknik ve cihazları öneren sağlık personelidir.

H. Tıbbi Sekreterlik;
Tıbbi sekreter; Tıbbi istatistiklerle ilgili verileri derleyen, derlediği istatistikî bilgileri bilimsel metodlarla analiz ederek, ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten, dolayısıyla ihtiyaç duyulan bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen sağlık personelidir.

Genel Liseler

 

Genel liseler; Türk Millî Eğitiminin amaçları doğrultusunda, öğrencileri ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültüre sahip, toplumun sorunlarını tanıyan, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan insanlar olarak yetiştiren ve yüksek öğretime öğrenci hazırlayan öğretim kurumlarıdır.
1872 yılında İdadî adıyla kurulan liseler, 3 Mart 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile genel liseye dönüştürülmüştür.
1949 yılında toplanan “4. Millî Eğitim Şura”sında alınan karar doğrultusunda, 1952 yılından itibaren genel liselerin öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. Ancak, 1954-1955 öğretim yılından itibaren tekrar 3 yıla indirilmiştir.
“Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” kapsamında; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 2005 tarih ve 184 sayılı kararı ile bu okulların öğretim süresi, 2005-2006 öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak 4 yıla çıkarılmıştır.

 

Anadolu Liseleri

 

1955 yılında İstanbul, İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Konya ve Samsun’da “Maarif Koleji” adıyla açılmış, 1975 yılında “Anadolu Lisesi” adını almıştır.
Anadolu liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.
Okulun amacı, öğrencilerin;
a) İlgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
b) Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini
sağlamaktır.
Okullara merkezî sistemle yapılan seçme ve yerleştirme sınavına göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt-kabul, Bakanlıkça yayımlanan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzunda; kontenjan, tercih ve yerleştirme ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilir.
Birinci yerleştirme ve kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra çeşitli sebeplerle okulların açık kalan kontenjanlarına, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzundaki esaslara göre öğrenci yerleştirilir.
Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; öğretim yılı sonunda ilköğretim okulu 8 inci sınıflarından Şube Öğretmenler Kurulu Kararı dâhil mezun olmaları gerekmektedir.
Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; birinci yabancı dil dersi aynı olmak kaydı ile açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
Merkezî sistem sınavıyla öğrenci alan ve genel orta öğretim programı uygulayan resmî fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve aynı programı uygulayan özel okullar, askerî liseler ile polis koleji öğrencilerinin nakilleri; Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girmiş olmak şartıyla birinci yabancı dil dersi aynı olmak kaydı ile açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
Ancak, belirtilen okullar dışındaki resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarından bu okullara öğrenci nakli yapılmaz.
Resmî Anadolu liselerinden, resmî ve özel diğer orta öğretim kurumlarına geçiş “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi” hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.
-Birinci yabancı dili İngilizce, Almanca ve Fransızca olan Anadolu liseleri bulunmakta olup, okulların hangi yabancı dille öğrenim yaptıkları okul listelerinde belirtilmiştir.
Ayrıca hangi Anadolu liselerinde hazırlık sınıfı bulunduğu okul listelerinde bulunmaktadır.
-Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

 

Fen Liseleri

 

1964 yılında Ford Vakfı'nın desteğiyle ilk Fen Lisesi Ankara'da açılmıştır.
Fen liseleri; eğitim-öğretim süresi 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilirler. Fen Liseleri, öncelikle fen alanı ile ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.
Okul;
a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı,
b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,
c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı,
d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi,
e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı
amaçlar.
Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96’yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez.
Giriş sınavına ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az “Orta” ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olanlar başvurabilir.
Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; öğretim yılı sonunda ilköğretim okulu 8 inci sınıflarından Şube Öğretmenler Kurulu Kararı dâhil mezun olmaları gerekmektedir.
Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının, naklen gitmek istediği okula en son kayıt yaptıran öğrencinin okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. 
Resmî fen liseleri dışındaki diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından resmî fen liselerine öğrenci nakli yapılmaz.
Resmî fen liselerinden, resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.
- Fen liselerinde birinci yabancı dil İngilizce’dir. 
-Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.

 

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

 

Öğrencilerin;
-Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini, 
-Özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
-Yabancı dil öğrenmelerini,
-Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini, 
-Millî ve milletlerarası, tarihi ve yeni sanat eserlerini tanımaları ve yorumlamalarını,
sağlamak amacıyla açılmışlardır.
İlk kez, 1989-1990 öğretim yılında İstanbul'da açılmıştır. 
Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
Öğretim süreleri 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıl iken, “Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” kapsamında; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 2005 tarih ve 184 sayılı kararıyla, 2005-2006 öğretim yılından itibaren hazırlık sınıflarının kaldırılarak, öğretim süresinin 4 yıla göre yeniden düzenlenmiştir.

 

Sosyal Bilimler Liseleri

 

İlk defa, 2003 yılında İstanbul’da açılmıştır. 
Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler. Sosyal bilimler liseleri, öncelikle okuldaki alanlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. 
Okul:
a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar.
c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.
d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar.
e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.
f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur.
g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.
Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96’yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez.
Giriş sınavına, 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 3 ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4 olanlar başvurabilir.
Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; öğretim yılı sonunda ilköğretim okulu 8 inci sınıflarından Şube Öğretmenler Kurulu Kararı dâhil mezun olmaları gerekmektedir.
Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. 
Resmi sosyal bilimler liseleri dışındaki diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından sosyal bilimler liselerine öğrenci nakli yapılmaz.
Ancak sosyal bilimler liselerinden, resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.
-Sosyal bilimler liselerinde birinci yabancı dil İngilizce’dir. 
-Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.
Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki alan bulunmaktadır. Türkçe-Matematik alanını seçen öğrenciler 11. sınıftan itibaren istemeleri halinde Uluslar Arası Bakalorya Programını takip edebileceklerdir.

 

Spor Liseleri

 

Öğrencilerin; 
-Beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini ve başarılı sporcular olarak yetiştirilmelerini,
-Alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetişmelerini,
-İşbirliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini,
-Spor disiplini ve centilmenliğini özümsemiş, örnek bireyler olarak yetişmelerini,
-Beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,
-Spor alanında araştırmaya yönelmelerini; bu alanda yetenekleri doğrultusunda uygulama yapabilecek kişiler olarak yetişmelerini,
sağlamak amacıyla açılmıştır.
Okula, ilköğretimi o yıl bitiren öğrenciler arasından yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
İlk defa 2004-2005 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamak üzere Erzurum, Malatya, Sivas ve Uşak illerinde açılmıştır.
Öğrencilerin 372’si erkek, 118’i (% 16.7) kızdır.
Okula bir öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı 48’i, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez. 
İlköğretim üzerine en az üç yıl süreli yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan liselerdir.
Öğretim süreleri 3 yıl iken, “Orta Öğretimin Yeniden Yapılandırılması” kapsamında; Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Haziran 2005 tarih ve 184 sayılı kararı ile bu okulların öğretim süresi, 2005-2006 öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak 4 yıla çıkarılmıştır.
VİTAMİN MATEMATİK
 
Türkiye'nin En Büyük Matematik Sitesi
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol