SBS Soru Tahminleri

6.SINIF SBS MATEMATİK SORU TAHMİNLERİ

KÜMELER

1)      Kümelerle ilgili işlemleri kapsayan bir problem

2)      Alt küme ve elemanı kavramlarını kapsayan bir problem veya şekilli bir soru

 

DOĞAL SAYILAR

Toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini kapsayan modelli yani şekilli bir soru

 

OLASILIK

1)      İçecek çeşitleri ve yiyecek çeşitlerini kullanma alternatiflerini içeren olası durumları belirleme sorusu

2)      Verilen bir problemde; deney, örnek uzay, olay ve olayın çıktılarını belirleme

 

MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILMA ÖLÇÜLERİ

Verilen bir tablo üzerinde açıklık ve aritmetik ortalamayı bulma ile ilgili bir soru

 

ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

Ard arda artan birim kare yada küpler, şekil veya sayı örüntülerinin genel formülünü bulma ile ilgili bir soru

 

TAM SAYILAR

1)      Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili bir soru

2)      Sayı doğrusu üzerinde ileri-geri hareket problemini içeren son konum ne olur sorusu www.matematikcifatih.tr.gg

 

ÇARPANLAR VE KATLAR

Çarpan ağacındaki verilmeyen sayıyı bulma ile ilgili bir soru

 

BÖLÜNEBİLME KURALLARI

Verilen sayılara bölünebilme kurallarını uygulayabilme ile ilgili bir soru

 

KESİRLER

Kesirlerde işlemleri içeren bir problem sorusu

 

ONDALIK KESİRLER

Ondalık kesirlerde, sayı doğrusu üzerinde karşılaştırma ve sıralamaları gösterebileceğimiz bir soru

 

UZUNLUK ÖLÇME

Uzunluk ölçülerinin birbirine çevrilmesini içeren şekilli bir çevre yada alan sorusu

 

DOĞRULARIN DURUMLARI

İki doğrunun durumları veya doğru ile düzlemin birbirlerine göre durumlarını içeren bir yorum sorusu

 

AÇILAR

1)      Açı çeşitleri ile ilgili şekilli bir soru

2)      Doğruların kesişmesi sonucu meydana gelen açılar ve bu açılarla ilgili işlemler sorusu

 

SÜSLEME

Ötelemeli süslemeyle ilgili hangi şekillerle yapılır veya aşağıdakilerden hangisi buna örnek olabilir şeklinde bir soru

 

ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ

Üçgen çeşitlerinin özelliklerini içeren şekilli bir yorum sorusu

 

ORAN VE ORANTI

Harita üzerindeki uzunlukları ifade eden ölçekle ilgili bir orantı sorusu

 

EŞLİK VE BENZERLİK

Verilen şekle eş veya benzer şekiller hangileri şeklinde bir soru

 

CEBİRSEL İFADELER

Verilen bir problem cümlesinin cebirsel ifade şeklinde yazılması şeklinde bir soru

 

ALAN ÖLÇME VE BİRİMLERİ

Kenarları farklı uzunluk birimleri olan taralı bölgenin alanı ile ilgili şekilli bir soru

 

PRİZMALARIN TEMEL ELEMANLARI

1)      Dik prizmanın temel elemanları nelerdir tarzında şekilli bir soru

2)      Dik prizmaların çeşitleri ile ilgili şekilli bir soru

 

DİK PRİZMALARIN HACMİ

1)      Şekilde verilen dik prizmanın hacmi nedir? İçinden parça çıkartıldıktan sonraki kalan kısmın hacmi ne olur?

2)      Birim küplerle meydana gelen prizmaların hacmi nedir?

 

HACİM VE SIVI ÖLÇME BİRİMLERİ

Problem içinde hacim ve sıvı ölçme birimlerinin birbirine çevrilmesi sorusu

 

DİK PRİZMALARIN YÜZEY ALANLARI

1)      Şekilde verilen dik prizmanın yüzey alanı nedir? İçinden parça çıkartıldıktan sonraki kalan kısmın yüzey alanı ne olur?

2)      Birim küplerle meydana gelen prizmaların yüzey alanı nedir?

3)      Dik prizmaların açınımları ile ilgili şekilli bir soru

7.SINIF SBS MATEMATİK SORU TAHMİNLERİ 

AYNI DÜZLEMDEKİ DOĞRULAR VE AÇILAR

Birbirini kesen 3 yada 4 doğru arasındaki açı nedir?

 

ÇOKGENLER

Düzgün çokgenin iç ve dış açılarını bulma ile ilgili bir soru

 

YANSIMA VE DÖNME

1)      Verilen bir şeklin simetri aynasına göre görüntüsü veya doğruya göre simetrisi hangisidir?

2)      Duvar saatinde dönme hareketinde ilk durum ve son durum arasındaki açı nedir?

3)      Bir şeklin dönme hareketi sonucu oluştuğu yeni şekli hangisidir?

 

ÖRÜNTÜ VE SÜLEMELER

Yapılan süslemedeki her bir köşe etrafındaki oluşan açılar ve süslemenin kodu nedir?

 

TAM SAYILAR

Tam sayıların kuvvetlerini içine alan karışık bir tam sayılarda işlemler sorusu

 

RASYONEL SAYILAR

Rasyonel sayılarda işlemleri içeren bir problem sorusu

 

CEBİRSEL İFADELER

Cebir karoları ile verilen şeklin çevresi ve alanı ile ilgili bir soruwww.matematikcifatih.tr.gg

 

ORAN VE ORANTI

Doğru orantı veya ters orantıyı içeren bir problem sorusu

 

BİLİNÇLİ TÜKETİM ARİTMETİĞİ

KDV ve yüzdelerle ilgili bir problem sorusu

 

DOĞRU DENKLEMLERİ

Verilen doğru denkleminin grafiği hangisidir veya grafiğe ait denklem hangisidir?

 

DÖRTGENLER

Birim küplerle verilen dörtgensel bölgelerin alanını bulma sorusu

 

ALAN-ÇEVRE İLİŞKİSİ

Verilen bir dörtgende alanla çevre ilişkisini karşılaştıracak bir yorum sorusu

 

ÇEMBERDE AÇILAR

Çember içinde meydana gelen açılarla ilgili şekilli bir soru

 

TÜRK BAYRAĞI

Bayrağımız çizilirken temel ölçü nedir?

 

BİR DOĞRUYA DİKME ÇIKMA VE İNME

Orta dikmeyle ilgili şekilli bir yorum sorusu

 

ÇEMBER PARÇASININ UZUNLUĞU

1)      Çemberde yay uzunluğu ile ilgili şekilli bir soru

2)      2-3 teker veya dişlinin dönüşlerindeki yol yada yarıçap ile ilgili bir soru

 

DAİRE DİLİMİN ALANI

1)      Daire diliminin alanı ile ilgili şekilli bir soru

2)      Dart tahtası veya belli derecelerde dilimlere ayrılan daire içerisindeki parça alanlarla ilgili bir sorusu

 

GEOMETRİK CİSİMLER

1)      Açınımı verilen silindirin yüzey alanı ile ilgili bir soru

2)      Silindirin hacminin istendiği şekilli bir sorusu

 

DAİRE GRAFİĞİ

Tabloda verilenlerin daire grafiğine dereceli olarak aktarılması sorusu veya bunun yorumlanması

 

PERMÜTASYON

1)      Permütasyonla ilgili bir problem

2)      Faktöriyel içeren kesirli işlem ve sadeleştirme sorusu

8.SINIF SBS MATEMATİK SORU TAHMİNLERİ

FRAKTALLAR

1)      Aşağıdakilerden hangisi fraktaldır?

2)      Fraktalın 4. veya 5. adımı hangisidir?

 

GEOMETRİK HAREKETLER

Koordinat düzleminde verilen bir şekle dönme hareketi yaptırılıp meydana gelen şeklin koordinatları nelerdir?

 

ÖTELEMELİ YANSIMA

Verilen bir şekle ötelemeli yansıma yaptırılırsa hangi şekil oluşur?

 

HİSTOGRAM

Tablo verilip aşağıdakilerden hangisi histogram grafiği olabilir şeklinde bir soru

 

RASYONEL VE İRRASYONEL SAYILARIN FARKI

Rasyonel ve irrasyonel sayılar arasındaki farkların yer aldığı bir soru

 

TAM SAYI VE RASYONEL SAYILARIN KUVVETLERİ

Tam sayı ve rasyonel sayıların negatif veya pozitif kuvvetlerini içeren karışık bir işlem sorusu

 

ÜSLÜ SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME

Üslü sayılarda çarpma ve bölme işlemlerini içeren bir soru

 

SAYILARIN BİLİMSEL GÖSTERİMİ

Bilimsel gösterimi verilen sayı hangisidir? Yada verilen sayının bilimsel gösterimi hangisidir?

 

OLASILIK ÇEŞİTLERİ

Verilen bir problemin hangi olasılık çeşidine ait olduğuyla ilgili bir soruwww.matematikcifatih.tr.gg

 

OLASILIK HESAPLARI

Bağımlı ve bağımsız olayla ilgili bir olasılık problemi

 

SAYILARIN KAREKÖK DEĞERİNİ TAHMİN

Verilen köklü sayının değeri hangisidir?

 

KÖKLÜ SAYILARDA 4 İŞLEM

1)      Verilen karesel bölgenin çevre ve alanını köklü sayılar cinsinden hesaplama

2)      Yamuk ve paralelkenarın alan hesabını köklü sayılar cinsinden hesaplama

 

ONDALIK KESİRLERİN KAREKÖKLERİ

Alanı ondalık kesir olarak verilen karenin bir kenarının bulunması ile ilgili bir soru

 

GERÇEK SAYILAR

Verilen gerçek sayılar kümesini sayı doğrusu üzerinde gösterme sorusu

 

STANDART SAPMA

1)      Tablo üzerinde verilen boşlukları doldurma

2)      Standart sapmaları verilen birkaç veri arasından hangisi daha iyi yada daha başarılı şeklinde yorumlama sorusu

 

EŞİTLİK VE EŞİTSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Verilen bir problemde eşitsizliği ifade eden matematik cümlesini yani eşitsizlik denklemini belirleme sorusu

 

ÜÇGENDE KENAR UZUNLUKLARI VE KENAR-AÇI İLİŞKİSİ

2 veya 3 tane yapışık üçgende açıların karşısında yer alan en uzun kenar yada en kısa kenar hangisidir?

 

PİSAGOR BAĞINTISI

Pisagor bağıntısı ile ilgili şekilli bir soru yada problem sorusu

 

ÖZEL SAYI ÖRÜNTÜLERİ

Aritmetik dizi ve geometrik dizi arasındaki farkla ilgili işlem yada yorum sorusu

 

ÖZDEŞLİKLERİ MODELLERLE AÇIKLAMA

Özdeşliklerin açılımıyla ilgili bir işlem sorusu yada şekil üzerindeki özdeşliği bulma sorusu

 

CEBİRSEL İFADELERİ ÇARPANLARINA AYIRMA

Cebirsel ifadelerin çarpanlarına ayrılmasının karolarla gösterilmesi yada karolarla gösterilmiş şeklin cebirsel ifade olarak yazılması tarzında bir soruwww.matematikcifatih.tr.gg

 

RASYONEL CEBİRSEL İFADE İÇEREN DENKLEMLER

Rasyonel cebirsel ifadelerle çözülmesi gereken bir problem sorusu

 

DOĞRUSAL DENKLEM SİSTEMLERİ

Problem şeklinde verilen iki bilinmeyenli denklemlerin çözümü ile ilgili bir soru

 

KOMBİNASYON VE PERMÜTASYON

Kombinasyon yada permütasyon içeren bir problem, kombinasyon gelme ihtimali yüksek

 

ÜÇGENDE BENZERLİK

Üçgende benzerlik kurallarını içeren uzunluk bulma tarzında şekilli bir soru

 

DİK PRİZMALARIN YÜZEY ALANLARI VE HACİMLERİ

Dik prizmaların yüzey alanı veya hacmi ile ilgili şekilli bir soru

 

PİRAMİT

1)      Piramit ile prizma arasındaki farklarla ilgili bir yorum sorusu

2)      Piramit açınımları ve özellikleri ile ilgili şekilli bir soru

 

DİK DAİRESEL KONİNİN HACMİ

Koordinat düzleminde oluşturulan üçgenin döndürülmesi sonucu meydana gelen koninin hacmi

 

KÜRENİN HACMİ

Silindirin ve kürenin birlikte yer aldığı şekilli hacim bulma sorusu

 

PERSPEKTİF ÇİZİMLER

Perspektif çizimlerle ilgili görünüm veya yorum sorusu, şekillide olabilir.

 

ÇOK YÜZLÜ CİSİMLER

1)      Çok yüzlü cisimler ve görünümleri nelerdir?

2)      Verilen çok yüzlü cismin kodu kaçtır?

 

DOĞRUNUN EĞİMİ VE DENKLEMİ

1)      Doğru denkleminin eğimi kaçtır?

2)      Şekilli verilen doğru grafiğinin denklemi ve eğimi nedir?

 

EŞİTSİZLİKLERİN ÇÖZÜM KÜMELERİ

Eşitsizliğin çözüm kümesinin sayı doğrusunda gösterilmesi şeklinde bir soru

 

EŞİTSİZLİKLERİN GRAFİKLERİ

1)      Verilen eşitsizliğin grafiği hangisidir?

2)      Grafiği verilen eşitsizliğin denklemi hangisidir?

 

TRİGONOMETRİ

1)      Dik üçgen üzerinde trigonometrik oranları yazma ve kullanma sorusu

2)      Trigonometrik oranların eşitliğiyle yani birbirine tamamlanmaları ile ilgili işlem sorusu

VİTAMİN MATEMATİK
 
Türkiye'nin En Büyük Matematik Sitesi
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol